Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a organizat, în perioada 9-10 noiembrie 2023, la Predeal evenimentul de închidere al proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750.

Evenimentul final a fost dedicat reprezentanților consiliilor județene unde au fost prezentate, de către dezvoltator, funcționalitățile sistemului informatic care are două interfețe. Una este dedicată echipei executive a UNCJR-ului care are integrat un sistem de management al documentelor și facilitează, printre altele centralizarea răspunsurilor CJ. Interfața pe care o vor folosi CJ este una intuitivă, fiind gândită ca un spațiu de lucru dinamic unde se regăsesc toate documentele transmise de către UNCJR.

Suntem încrezători că această aplicație va facilita procesul de răspuns al Consiliilor Județene și îi va ajuta să economisească timp. Mulțumim reprezentanților CJ pentru implicare și suntem bucuroși să avem o astfel de platformă care să contribuie la eficientizarea comunicării și a cooperării noastre.

Proiectul implementat de Ministerul Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației în parteneriat cu cele patru structuri asociative ale administrației publice locale, UNCJR, AMR, AOR, ACoR este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Axei prioritare 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca scop consolidarea capacității administrative a autorităților administrației publice centrale și locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional.