Misiunea Entrepreneurship Institute – ENTRI este de a dezvolta și promova abilitățile antreprenoriale la toate vârstele și pentru toate grupurile sociale pentru a permite o dezvoltare continuă și durabilă a societăţii în care trăim. Organizația subliniază în acţiunile sale importanța antreprenoriatului ca principal factor care catalizează inovarea și creează un mediu mai bun pentru incluziune economică, socială și civică.

Cei care doresc să colaboreze pot trimite propunerile de parteneriat la [email protected], telefon +370 605 83 902, Egle Naureckyte.

Domeniile de excelență ale ENTRI:

  • Educație – diagnosticarea nevoilor educaționale și dezvoltarea de cursuri de formare personalizate,
  • Incluziune economică – dezvoltarea ideilor inovatoare bazate pe cercetări de ultimă oră și tendințe de afaceri,
  • Incluziune digitală – abordare practică, axată pe politici care au la bază nevoia de competențe digitale,
  • Mobilitate – furnizarea de activități de mobilitate în Europa pentru tineri,
  • Incluziune socială – incluziunea persoanelor defavorizate,
  • Incluziune civică – participarea rezidenților la viața civică a comunităţilor în care trăiesc.

Din 2012, ENTRI a implementat mai multe proiecte de sprijinire a companiilor și antreprenorilor și le-a reprezentat interesele în fața autorităților locale și naționale. Activitățile ENTRI implică cele mai vulnerabile grupuri ale societății: tinerii în general, NEETS (tinerii aflați în afara sistemelor de educație, ocupare și formare profesională cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 ani), migranții, femeile și vârstnicii.