În ședința Guvernului de miercuri, 12 ianuarie 2021, s-a adoptat Hotărârea pentru aprobarea procedurii privind încasarea redevenței obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, după o întârziere de aproape doi ani de zile, și după multe insistențe și intervenții ale Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR).

Prin acest act normativ este prevăzută o procedură de încasare a redevențelor obținute prin exploatarea resurselor de suprafață ale statului, pentru cotele care se colectează la bugetul de stat, respectiv o procedură de încasare pentru cotele din redevență care se colectează la bugetele locale ale județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, aplicabile atât pentru activitățile de exploatare care cad sub incidența Codului Administrativ, cât și pentru cele realizate în baza Legii minelor nr. 85/2003. De asemenea, sunt reglementate o serie de obligații pentru concedenți și pentru unitățile administrativ-teritoriale, respectiv de a comunica informațiile necesare pentru depunerea declarațiilor fiscale de către concesionar.

Astfel, redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor prevăzute pentru activitățile de exploatare care cad sub incidența Codului Administrativ,   40%  din venituri, se va încasa drept venit la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare.

Redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor pentru activitățile prevăzute în baza Legii minelor nr. 85/2003, 35% din venituri se va face venit la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare. a declarat, președinte UNCJR și președinte al CJ Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

„Având în vedere timpul scurs de la reglementarea cadrului normativ primar cu privire la repartizarea unui procent al redevențelor către bugetele locale, vidul legislativ creat în acest domeniu cauzând prejudicii autorităților administrației publice locale, dorim să mulțumim prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă deoarece și-a respectat promisiunea față de UNCJR și a adoptat acest proiect de act normativ în timpul estimat. UNCJR va analiza și monitoriza promovarea legislației subsecvente de către Ministerul Finanțelor precum și distribuirea sumelor către bugetele locale a sumelor încasate pâna acum la bugetul de stat din aceste surse”, a declarat, președinte UNCJR și președinte al CJ Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înființată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, ce reuneşte toate consiliile judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR are scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale.

_____

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Adrian-Ioan Veștea

președinte UNCJR / președinte CJ Brașov

Tel. 0721 242 727

Mail: [email protected]