Am dat curs invitaţiei adresate de domnul ministru Cseke Attila şi sunt prezent, în calitate de preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la dezbaterea componentelor Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) asumate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). 

Particip la această întâlnire împreună cu colegii Ilie Bolojan – preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, şi Tamás Sándor – preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, deoarece cu toţii ne dorim să clarificăm domeniile în care judeţele, prin consiliile județene, pot fi beneficiare ale proiectelor finanţate prin PNRR pe componentele pentru care MDLPA este responsabil. 

În momentul de faţă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei răspunde de următoarele componente din PNRR:
  – Valul renovării – reabilitarea verde și seismică a fondului construit (Pilonul I Componenta 5);
  – Fondul de rezilienţă pentru localităţi (Pilonul IV, Componenta 1);
  – Programul naţional pentru creşe (Pilonul VI, Componenta 3). 

În urma discuţiilor purtate la nivelul UNCJR, considerăm că am putea fi eligibili cu proiecte de reabilitare verde şi seismică a imobilelor aflate în proprietatea sau în administrarea consiliilor judeţene, chiar dacă la art. 2 litera b) din OUG 155/2020 care reglementează elaborarea PNRR, județele nu sunt incluse în categoria beneficiarilor finali. De asemenea, în cadrul Fondului de rezilienţă pentru localităţi am putea accesa fonduri pentru digitalizarea instrumentelor de planificare urbană la nivelul autorităților publice locale, elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal în format digital. 

Dorim să clarificăm aceste aspecte şi mă bucur că la evenimentul de astăzi a fost invitat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, domnul Cristian Ghinea, cu care am mai purtat discuţii pe tema PNRR.