Comisia Europeană a deschis până la 13 aprilie 2023 o „Consultare publică referitoare la o propunere de pachet de măsuri privind apărarea democrației”.

Context:

În discursul privind starea Uniunii din septembrie 2022, președinta Comisiei Europene a anunțat o inițiativă cu privire la apărarea democrației împotriva ingerințelor străine disimulate. Această inițiativă va consta într-un pachet de măsuri. Pachetul va completa acțiunile deja întreprinse la nivelul UE în cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană și se va concentra pe măsuri în materie de transparență pentru a preveni exercitarea ingerințelor străine disimulate.

Pachetul va include, de asemenea, măsuri specifice privind chestiunile electorale înainte de alegerile pentru Parlamentul European și măsuri menite să promoveze un spațiu civic propice și dezvoltarea unei colaborări incluzive și eficace a autorităților publice cu organizațiile societății civile și cu cetățenii, pentru a consolida reziliența democratică din interior. Pentru mai multe informații privind inițiativele incluse în acest pachet, vă rugăm să consultați cererea de contribuții.

Publicul ţintă: Principalele grupuri care ar putea fi interesate de această inițiativă includ: cetățeni de toate vârstele, organizații care reprezintă autoritățile regionale și locale, autorități publice naționale, la nivel național, regional sau local și parlamente, organizații reprezentative din cadrul sectoarelor relevante ale comunității de afaceri, agenții de relații publice, cabinete de avocatură și consultanți independenți, organizații ale societății civile, organizații profesionale și industriale, entități din domeniul cercetării și mediul academic, inclusiv profesori, școli, elevi, partide politice.

Chestionarul consultării este disponibil în limba română şi poate fi completat pe pagina oficială a Comisiei Europene prin acest link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13730-Apararea-democratiei-europene-Comunicare_ro

Contact direct la Comisia Europeană pentru întrebări specifice şi transmitere de informaţii sau documente complementre consultării: [email protected] .

Comisia va publica toate contribuțiile la prezenta consultare publică. Puteți alege ca datele dumneavoastră să fie publicate sau să rămână anonime la momentul publicării contribuției dumneavoastră.