„Parteneriatul tematic pentru turism sustenabil” din cadrul iniţiativei „Agenda urbană pentru UE” (29 de membri, din care 9 oraşe, 3 regiuni şi o autoritate naţională) a deschis o consultare publică privind propunerea de Plan de Acţiune finalizată în aprilie. Consultarea este accesibilă pentru potenţialele feed-back-uri până la 11 iulie a.c.

Setul de acțiuni propus vizează transformarea peisajului turistic, făcându-l mai rezistent, mai favorabil incluziunii și mai atent la mediu. Dezvoltat printr-o colaborare extinsă între membrii Parteneriatului, planul de acțiune prezintă șase acțiuni menite să abordeze principalele provocări cu care se confruntă în prezent turismul urban:

1. Linii directoare pentru a facilita destinații urbane rezistente și prietenoase cu clima;

2. Sprijin pentru destinații pentru a permite utilizarea certificatelor de sustenabilitate pentru tranziția turistică a IMM-urilor;

3. Dezvoltarea de competențe pentru profesioniștii din turism și autoritățile locale și regionale în domeniul serviciilor și produselor turistice digitale;

4. Destinații mai reziliente și mai durabile prin diversificarea ofertei turistice;

5. Destinații accesibile pentru toți;

6. Strategii de protecție a comerțului cu amănuntul local ca atu pentru turism.

Chestionarul se poate completa doar în limba engleză, fiind accesibil pe pagina oficială: EUSurvey – Survey (europa.eu).

Pagina consultării oferă toate detaliile privind activitatea Parteneriatului tematic pentru turism durabil, cooperare din care fac parte municipiul Galaţi şi Asociaţia pentru promovarea turismului în Oradea şi în regiune – Visit Oradea.