Comisia Europeană invită părţile interesate să participe la o consultarea publică privind programul „Europa creativă” 2021-2027 – Evaluare la jumătatea perioadei – și Programul „Europa creativă” 2014-2020 – Evaluare finală.

Consultarea este deschisă până la 6 septembrie 2024 (miezul nopții, ora Belgiei)

Cadrul general al consultării

„Europa creativă” este un program al UE de sprijinire a industriilor culturale și creative din Europa, inclusiv a sectorului audiovizual, finanţând acțiunile care consolidează diversitatea culturală și sporesc competitivitatea acestor sectoare de activitate. Programul dispune de un buget de 2,44 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, în comparație cu 1,47 miliarde EUR pentru programul anterior (2014-2020).

Principalele diferențe dintre programul „Europa creativă” pentru perioada 2021-2027 și programul precedent sunt:

– un accent mai puternic pe valoarea adăugată a UE, prin crearea și colaborarea transnațională, precum și pe inovare;

– facilitarea accesului la finanțare prin rate de cofinanțare mai ridicate (niveluri mai mari de contribuție din partea programului „Europa creativă” pentru proiecte);

– punerea accentului pe sprijinirea cooperării la nivelul UE pentru ca sectorul audiovizual european să devină mai competitiv la nivel mondial;

– un program de mobilitate pentru artiști și profesioniști;

– acțiuni care vizează nevoile anumitor sectoare creative (muzică, arhitectură și patrimoniu cultural);

– acțiuni de îmbunătățire a pluralismului mass-mediei, a educației în domeniul mass-mediei și a jurnalismului de calitate;

– introducerea unor criterii de sustenabilitate în practicile industriilor creative;

– stimulente pentru includerea practicilor în materie de diversitate și incluziune în industriile de profil.

Cine este invitat să participe la această consultare publică: publicul larg, participanții la activitățile finanțate, solicitanții și beneficiarii programelor de finanțare: rețele, platforme și asociații profesionale ale UE, organizații ale societății civile implicate in domeniile cultură şi audiovizual, fundații, autorități publice locale, judeţene, regionale şi naţionale, universități private și publice și alte organizații de cercetare active în domeniile acoperite de program, companii, organizații internaționale, etc.

Chestionarului consultării poate fi completat în română pe pagina oficială a Comisiei: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13696-Programele-Europa-creativa-evaluari_ro