Comisia Europeană invită părţile interesate să participe la consultarea publică „Programele pentru drepturi, egalitate, cetățenie și valori (DEC, EpC și CEDV) – Raport de evaluare”.

Perioada consultării: 4 aprilie – 27 iunie 2024 (miezul nopții, ora Belgiei)

Cadrul general al consultării

Începând din 2021, programul european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV) a oferit granturi pentru proiecte cu intenţia de a sprijini și a dezvolta societăți deschise, democratice, egale, favorabile incluziunii și respectării drepturilor, într-un stat de drept care încurajează participarea democratică, civică și socială și cultivă diversitatea societății europene, pe baza valorilor, istoriei și memoriei comune.

CEDV a preluat rezultatele a două generații succesive de programe europene din perioada 2014-2020, care au urmărit obiectivul de a proteja și promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale: programele „Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”.

Prezenta consultare are în vedere o evaluare combinată ex-post/intermediară a celor trei programe, urmărind să identifice modul în care programul actual (CEDV) a ținut seama de lecțiile învățate în cadrul programelor anterioare și modul în care rezultatele pot fi utilizate pentru îmbunătățiri suplimentare și pentru a contribui la următorul ciclu de finanțare.

Cine este invitat să participe la această consultare publică: publicul larg, participanții la activitățile finanțate, solicitanții și beneficiarii programelor de finanțare: rețele, platforme și asociații profesionale ale UE, organizații ale societății civile, fundații, autorități publice locale, judeţene, regionale şi naţionale, universități private și publice și alte organizații de cercetare active în domeniile acoperite de programme, companii, organizații internaționale, etc.

Chestionarului consultării poate fi completat în română pe pagina oficială a Comisiei europene.