Comisia Europeană a deschis până la 8 decembrie 2023 o consultare publică privind programul „Erasmus+” cu scopul de a colecta informații, expertiză și opinii de la toate părțile interesate pentru a ajunge la o apreciere bazată pe date concrete și măsurată cu privire la cât de bine a fost realizat programul.

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului. Acesta beneficiază de un buget total de peste 26 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, aproape dublu față de bugetul programului precedent (2014-2020). Prezenta evaluare va permite Comisiei să ia în considerare impactul modificărilor introduse în cadrul programului Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 și să ofere recomandări coordonate în vederea continuării programului.

Cine poate participa: toți cetățenii și toate organizațiile din toate mediile și țările sunt mai mult decât binevenite să își aducă contribuția la această consultare.

Formularul chestionarului este disponibil în limba română şi poate fi completat la această adresă.

Contact al Comisiei Europene pentru informaţii suplimentare: [email protected]