Comisia Europeană a deschis consultarea publică «Fondul social european și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 2014-2020 (evaluare)».

Perioada consultării: 17 octombrie 2023 – 09 ianuarie 2024  (miezul nopții, ora Belgiei)

Consultarea vizează:

  • evaluarea rezultatelor sprijinului FSE și al Iniţiativei în perioada 2014-2020;
  • evaluarea eficacității, eficienței, relevanței și valoarii adăugate a UE a acțiunilor FSE, precum și analizarea complementarității și coerenței acestora cu alte fonduri;
  • furnizarea de lecții învățate, care pot fi relevante pentru implementarea FSE+ în perioada de programare 2021-2027;
  • contribuția la proiectarea programelor viitoare după 2027.

Rezultatele acestei consultări vor contribui la realizarea studiului care va sta la baza evaluării ex-post a FSE/IET 2014-2020. Studiul va fi finalizat până în decembrie 2024 și va fi publicat pe website-ul Direcţiei Generale Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.

Cine poate participa: Toate organizațiile, autoritățile publice și publicul larg interesat de subiect, spre exemplu, beneficiari ai celor două fonduri, autoritățile publice de la nivel național, regional și local, mediul academic şi de cercetare, societatea civilă, etc.

Formularul chestionarului poate fi completat la această adresă.

Contact al Comisiei Europene pentru informaţii suplimentare: [email protected]; [email protected]