Comisia europeană a deschis până la 24 septembrie a.c. o consultare publică pentru evaluarea iniţiativei “Capitala europeană culturală” (CEC).

Aceasta este prima evaluare intermediară a acțiunii CEC pentru perioada 2020-2033. Evaluarea va analiza punerea în aplicare a acțiunii de la adoptarea cadrului său juridic actual în 2014, dar și impactul asupra orașelor care au deținut acest titlu în perioada 2013-2019 (selectate și monitorizate pe baza unui temei juridic anterior). Aceasta urmărește, deopotrivă, să identifice impactul pe care acțiunea l-a avut în ultimii zece ani, să înțeleagă întregul potențial al moștenirii găzduirii unei acțiuni CEC și să ofere învățăminte pentru orașele care vor deține titlul CEC în viitor și pentru orașele interesate să își dezvolte strategiile culturale.

Context:

Inițiativa „Capitala europeană a culturii” a fost lansată pentru prima dată în 1985 și peste 60 de orașe au primit acest titlu în ultimii 40 de ani. În forma sa actuală, inițiativa a fost concepută pentru a promova diversitatea culturilor în Europa, precum și pentru a spori sentimentul de apartenență al cetățenilor europeni la un spațiu cultural comun. Inițiativa contribuie, de asemenea, la regenerarea orașelor, la creșterea vizibilității lor internaționale, la stimularea turismului și la aducerea unui suflu nou în oferta culturală a unui oraș, precum și la îmbunătățirea imaginii orașelor atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatori. În fiecare an, două orașe din două state membre diferite din Uniune dețin acest titlu, iar în anumiți ani, titlul este deținut și de un al treilea oraș dintr-o țară a Spaţiului economic european (Islanda, Norvegia, Elveţia, Liechtenstein), dintr-o țară candidată sau dintr-o țară potențial candidată.

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor/instituţiilor publice şi private din statele membre ale UE.

Participarea la această consultare poate fi efectuată prin completarea unui chestionar disponibil şi în limba romănă pe pagina oficială: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13790-Capitala-Europeana-a-Culturii-evaluare-intermediara-pentru-2024_ro .

Contact direct pentru detalii privind această consultare: [email protected]