Comitetul European al Regiunilor anunțā deschiderea cererii de candidaturi pentru proiectele şi inițiativele de comunicare legate de noile provocāri și prioritāți ale UE: criza sanitarā.

Comitetul European al Regiunilor anunțā deschiderea cererii de candidaturi pentru toate autoritāțile locale, județene, regionale şi naționale interesate sā-şi promoveze proiectele şi inițiativele de comunicare legate de noile provocāri/prioritāți ale UE: criza sanitarā, Pactul ecologic european, acțiunile întreprinse care privesc schimbarea climaticā, democrația şi Conferința privind viitorul Europei, etc.

EuroPCom, conferința europeană de comunicare publică, este cea mai mare reuniune anuală pentru experți/responsabili în domeniul comunicării publice, fiind organizată în comun de instituțiile UE la Bruxelles*. La 8 și 9 noiembrie 2021, cea de-a 12-a ediție va reuni aproximativ 1000 de experți în comunicare care reprezintă autoritățile și asociațiile locale, regionale, naționale și europene, dar şi universitāți, agenții de comunicare private, ONG-uri și companii, pentru un schimb de opinii și bune practici. Evenimentul va avea loc în format digital.

Toate detaliile privind depunerea aplicațiilor sunt prezentate pe pagina oficialā a EuroPCom : https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom.aspx Pânā la 31 martie a.c., sunt aşteptate aplicațiile pārților interesate şi comentariile privind organizarea acestei ediții.