În România se vor investi 56 de milioane de euro prin inițiativa „Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei” (REACT – EU), finanțate prin Planul de redresare al UE –  NextGenerationEU .   

În România se vor investi 56 milioane EUR ca urmare a modificării unor programe operaționale (PO) astfel: două din Fondul european de dezvoltare regională, unul din Fondul social european (FSE) și unul din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, din cadrul Asistenței de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU). Fondurile vor oferi sprijin material grupurilor defavorizate, cum ar fi mese calde, asistență acordată copiilor defavorizați sub formă de materiale școlare, iar mamelor defavorizate sub formă de pachete esențiale pentru nou-născuți. În total Comisia Europeană a acordat 2 miliarde EUR Italiei, Spaniei, Luxemburgului și României.

În Italia, programul operațional național „Guvernanță și capacitate instituțională” va primi un total de 1,2 miliarde EUR. Din această sumă, 761 de milioane EUR vor fi direcționate către achiziționarea a 68 de milioane de doze de vaccinuri împotriva coronavirusului. În regiunile sudice, autoritățile vor utiliza 374 milioane EUR pentru a angaja noi lucrători în domeniul sănătății publice și pentru a acoperi costurile orelor suplimentare lucrate de angajații aflați în prezent în sistem. 108 milioane EUR vor contribui la consolidarea capacității administrative a autorităților naționale și regionale, inclusiv a celor din sistemul de sănătate.

În Spania, „Comunidad Valenciana” va primi resurse suplimentare în valoare de 690 milioane EUR pentru a furniza, printre altele, capital circulant celor mai afectate întreprinderi mici și mijlocii și pentru a consolida serviciile de sănătate, serviciile sociale și investițiile în infrastructura de bază pentru cetățeni, inclusiv în sectoarele sănătății și educației.

Luxemburgul va primi 69 de milioane EUR pentru a sprijini testarea la scară largă a coronavirusului și achiziționarea de vaccinuri, precum și pentru a face investiții în durabilitate, cum ar fi electrificarea rețelei naționale de autobuze.

REACT-EU face parte din NextGenerationEU și adaugă o finanțare suplimentară de 50,6 miliarde EUR (în prețuri curente) programelor din cadrul politicii de coeziune în cursul anilor 2021 și 2022. NextGenerationEU este un  instrument de recuperare temporară de peste 800 miliarde EUR , care ajută la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. Europa post-COVID-19 va fi mai ecologică, mai digitală, mai rezistentă și mai potrivită pentru provocările actuale și viitoare.