Comisia europeană a lansat recent o cerere de finanţare « Orizont Europa » pentru proiecte care vizează Noul Bauhaus European (NEB). Această acțiune va contribui la faza de demonstrare şi rezultate a NEB, prin dezvoltarea de proiecte-pilot orientate spre misiunea programului, care vor acționa ca „demonstratori emblematici” pe teritoriul Uniunii Europene și al țărilor asociate.

Buget totalTermenul limită pentru deounereaBeneficiariEligibilitate
25.000.000 €25 ianuarie 2022 (ora 17:00 la Bruxelles)orice entitate constituită legal pe teritoriul unui stat eligibilstatele membre ale UE țări asociate la program (după semnarea unor acorduri bilaterale de participare la program), organizații internaționale, etc.

Noul Bauhaus european este o mișcare de co-creație inovatoare și interdisciplinară, care are ca scop apropierea Pactului verde european de cetățeni și de mediul lor de viață. NEB oferă cetățenilor o oportunitate unică de a modela un viitor durabil, frumos și incluziv, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.

Proiectele ar trebui să îmbrățișeze principiile-cheie ale inițiativei NEB (durabilitate, incluziune și estetică), folosind arhitectura, designul și cultura ca resurse de bază pentru o societate sustenabilă.

Acestea ar trebui să abordeze una sau mai multe provocări relevante care reprezintă sfera largă a inițiativei NEB, cum ar fi:

– provocări de mediu și de adaptare la climă, riscuri de mediu și climatice, prevenire și rezistență;

– schimbări economice și teritoriale legate de tranziția verde;

– provocări sociale (sărăcie, segregare, excluziune socială, etc.);

– provocări legate de utilizarea, conservarea și reconversia infrastructurii și a patrimoniului existent; – provocări demografice (îmbătrânire, migrație, depopulare, schimbări ale pieței imobiliare datorate turismului, etc.)

Comisia europeană se aşteaptă să finanţeze cinci proiecte (buget prevăzut pentru un proiect: 3-5 milioane de euro). Solicitanții își pot depune cererea în orice limbă oficială a UE. Cu toate acestea, din motive de eficiență, se recomandă cu tărie să fie folosită limba engleză.Consorţiul de proiect trebuie să fie constituit din trei entităţi independente din trei state participante la program.

La nivel naţional, pentru orice subiect/cerere care priveşte programul „Orizont Europa”, poate fi contactată Rețeaua de puncte naționale de contact. Aceasta este structura principală pentru a oferi îndrumări, informații practice și asistență.

Potențialii solicitanți sunt invitați să se alăture comunității NEB, pentru a contribui la discuția cu privire la aplicarea principiilor NEB în secolul 21, precum și rolul lor în tranziția verde și digitală și recuperare după criza COVID-19.

Misiunile programului „Orizont Europa” sunt ambițioase și îndrăznețe, implică îndeaproape părțile interesate și cetățenii și își propun să producă bunuri publice la scară europeană. Prin urmare, există numeroase similitudini cu inițiativa NEB. Obiectivul este lansarea a cinci proiecte demonstrative emblematice pentru inițiativa NEB, oferind lecții și cunoștințe valoroase. Se va demonstra astfel cum un proces de co-proiectare, cu arhitectura, designul și cultura la bază, poate oferi soluții extrem de inovatoare pentru a aborda provocările de mediu și societale la nivel teritorial.

Noţiunea de „mediul construit” cuprinde tot ceea ce înconjoară viaţa oamenilor – materiale, produse, clădiri, spații publice, infrastructuri, rețele de servicii, cartiere și așezări de la sate, orașe mici şi medii și orașe mare sau metropole. Termenul include atribute legate de sănătatea fizică și mentală (prin accesibilitate, mers pe bicicletă și mers pe jos). De asemenea, include procesul de lucru cu pământul, planificarea și proiectarea utilizării acestuia, gestionarea structurilor existente și etapele finale ale demolării și reciclării, potrivit anexei.

Surse de informare și documentare

Ghidul general al programului

Programul anual de lucru: Misiuni

Anexe generale ale programului de lucru 2021 – programul „Orizont Europa”  

Sursa generală de informare – Pagina oficială a cererii