Această inițiativă are în vedere creşterea vizibilității rezultatelor politicii de coeziune, cea mai importantă politică de investiții publice a Uniunii europene.

Bugetul total disponibilTermenul – limită de depunere a propunerilor  Eligibilitate
7.000.000 EUR ; se pot acorda maximum 300.000 EUR/proiect. Cofinanțarea europeană va fi de maximum 80%.11 ianuarie 2022 (până la ora 14:00, ora României)organizații de presă/agenții de presă, organizații non-profit, universități și instituții de învățământ, centre de cercetare și grupuri de reflecție, autorități publice (naționale, regionale și locale), entități private etc. din statele membre ale UE

Obiectivele specifice ale cererii sunt următoarele:

• promovarea și încurajarea unei mai bune înțelegeri a rolului politicii de coeziune în sprijinirea tuturor regiunilor UE;

• creșterea gradului de informare cu privire la proiectele finanțate de UE, în special prin intermediul politicii de coeziune, și cu privire la impactul lor asupra vieții cetățenilor;

• diseminarea informațiilor și încurajarea unui dialog deschis cu privire la politica de coeziune, la rezultatele sale, la rolul său în realizarea priorităților politice ale UE și la viitorul acesteia;

• încurajarea participării civice în ceea ce privește chestiunile legate de politica de coeziune și promovarea participării cetățenilor la procesul de stabilire a priorităților pentru viitorul acestei politici.

Durata unui proiect trebuie să fie de maximum 12 luni.

Contact : orice întrebare legată de prezenta cerere de propuneri poate fi transmisă la adresa [email protected] .

Pagina oficială a cererii: Publication of Calls for Proposals – DG REGIO – Regional Policy – European Commission (europa.eu)