Comisia Europeană a lansat recent, prin anunțul publicat în Jurnalul Oficial al UE, cererea de propuneri pentru 2022 a programului „Corpul european de solidaritate”. Activitățile Corpului european de solidaritate sprijină obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, care îi încurajează pe tineri să devină cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive pentru comunitățile de pe teritoriul Europei, inspirați de valorile UE și de o identitate europeană.

Această cerere de propuneri le oferă tinerilor numeroase oportunități de a se implica în proiecte motivante și de înaltă responsabilitate care promovează solidaritatea la nivel local. Participând la acțiunile Corpului european de solidaritate, tinerii vor avea ocazia de a se implica în acțiuni de solidaritate în domenii prioritare precum combaterea schimbărilor climatice și tranziția verde, tranziția digitală, incluziunea socială, protejarea patrimoniului cultural al Europei, promovarea unor stiluri de viață sănătoase și pregătirea Anului european al tineretului 2022.

Pentru prima dată, cererea de propuneri din 2022 a Corpului european de solidaritate include și Corpul voluntar european de ajutor umanitar.

BugetData limită de depunere a aplicațiilorBeneficiariEligibilitate țări/regiuni
138.800.000 €diferite date pe parcursul anului 2022, în funcţie de tipul de proiect– orice organism public sau privat dintr-o țară eligibilă ; – grupuri de tineri – statele membre ale Uniunii Europene; – Islanda şi Liechtenstein, Turcia şi Macedonia de Nord – pentru anumite acțiuni, alte țări terțe din afara UE (detalii, în ghidul beneficiarului), inclusiv vecinii României – Serbia, Republica Moldova şi Ucraina

Priorități:

– incluziune şi diversitate (se adresează tinerilor care au probleme legate de sănătate, dizabilități, se află în situația de NEET şi nu sunt încadrați în nicio formă de educație, instruire sau loc de muncă, sunt discriminați cultural, social, economic, geografic, etc.);

– transformarea digitală;

– protecția mediului, dezvoltarea durabilă şi acțiunea climatică;

– participare la viața democratică;

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului european de solidaritate:

– proiecte de voluntariat – 23 februarie, 4 octombrie (sesiune optională) 2022;

– echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată – 6 aprilie 2022;

– proiecte de solidaritate – 23 februarie, 4 mai (sesiune opțională), 4 octombrie 2022;

– voluntariatul în cadrul Corpului de ajutor umanitar, 3 mai 2022 (noutate a acestei cereri);

 – eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității  – permanent (cererile pentru eticheta de calitate pot fi depuse în orice moment)

– eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar – permanent

Informații suplimentare:

Aplicațiile pot fi redactate în oricare limbă oficială a UE. De altfel, multilingvismul este un principiu important al acestui program.

Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2022 constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime acestei cereri.

Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați.

În contextul Corpului european de solidaritate, voluntariatul este o activitate neremunerată cu normă întreagă care are o durată de până la 12 luni și contribuie la realizarea binelui comun.

Voluntariatul poate avea loc într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier) sau în țara de reședință a participantului (la nivel național).

Textul oficial al cererii (RO) din Jurnalul Oficial al UE

Ghidul 2022

Pagina oficială a cererii de propuneri de proiecte: Cereri de propuneri | European Youth Portal