Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene a deschis pe 10 noiembrie a.c., cererea de propuneri de proiecte 2023 „Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună” (PAC), iniţiativă anuală prin care se are în vedere promovarea beneficiilor acestei politici comunitare pentru toţi cetăţenii din Uniunea Europeană.

Tematica principală a cererii este promovarea unei agriculturi europene sustenabile, în acord cu obiectivele Pactului ecologic european şi strategiile incluse în acesta: „De la fermă la consumator”, „Biodiversitate pentru 2030” şi „Planul de acţiune pentru producţia ecologică a UE”.

Programul prin care se acordă finanţare este „Acţiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune” (IMCAP).

Bugetul total al cererii: 4.000.000€ ; se acordă între 125.000 şi 500.000 EUR.

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 5 ianuarie 2023.

Durata implementării acţiunilor: 12 luni.

Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE: autorităţi publice locale, judeţene şi naţionale, ONG-uri, asociaţii, agenţii, universităţi, şcoli, centre de cercetare, companii etc. şi organizaţii internaţionale din statele membre ale UE.

Măsurile de informare trebuie să includă una sau mai multe activități care să aibă un impact semnificativ la nivelul cetățenilor, cum ar fi:

− producerea și distribuția/difuzarea de materiale tipărite, multimedia sau audio-vizuale,

− activități de informare în online și pe rețelele sociale,

− evenimente media,

− conferințe, seminarii, ateliere,

− studii privind aspectele legate de PAC (dacă sunt necesare pentru a sprijini implementarea măsurilor de informare).

Următoarele activități nu sunt eligibile:

− măsurile impuse de lege,

− adunările generale sau statutare,

− alte activități în care măsurile de comunicare și informare nu sunt componenta principală.

Sunt permise doar cererile de la un singur solicitant (beneficiari unici); entitățile afiliate și alți participanți sunt permişi, dacă este necesar.

Contact direct pentru alte informaţii sau nelămuriri: Comisia Europeană, DG AGRI: [email protected]

Surse de informare:

Textul oficial al cererii

Portalul unic Funding and Tender Opportunities

Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit în:

Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar comun al UE),

Regulamentul PAC 2021/2116, actul de bază.