Comisia europeană, prin Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), a lansat recent cerere de propuneri 2021 – „Proiecte emblematice care promovează o economie albastră sustenabilă prin cooperare maritimă regională în Atlantic, Marea Neagră și Marea Mediterană de Vest”.

Cererea are o componentă distinctă pentru proiecte care vizează zona Mării Negre „Proiecte-pilot pentru consolidarea capacităților pentru investiții și inovare în economia albastră a Mării Negre”.

BUGET TOTAL PENTRU ACEASTĂ CEREREDATA-LIMITĂ PENRU APLICAŢIICINE POATE SOLICITA COFINANȚAREELIGIBILITATE – ȚĂRI/REGIUNI
3.875.000 Bugetul pentru componenta care priveşte bazinul Mării Negre este de 1.000.000 € Suma maximă primită/proiect: 300.000-500.000 €12 ianuarie 2021 (ora 17:00 la Bruxelles)IMM-uri, organizaţii non-profit (publice sau private), autorități publice locale şi regionale, universități, centre de cercetare, instituţii de educaţie, etc.statele membre ale UE, state non-UE din bazinul Mării Negre (Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Georgia și Turcia)

Comisia europeană a propus o nouă abordare pentru o economie albastră sustenabilă în UE pentru industriile și sectoarele legate de oceane, mări și zone de coastă. O economie albastră durabilă este esențială pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european și pentru asigurarea unei redresări ecologice și favorabile incluziunii după perioada pandemiei.

Economia albastră a Uniunii Europene înglobează toate industriile și sectoarele legate de oceane, mări și zone de coastă, indiferent dacă acestea sunt localizate direct în mediul marin (de exemplu, transportul maritim, fructele de mare, producția de energie) sau pe uscat (de exemplu, porturi, șantiere navale, infrastructurile costiere), incluzând pescuitul, acvacultura, turismul de coastă, transportul maritim, activitățile portuare și construcțiile navale.

Cei interesați de colaborare pot accesa platforma oficială „Funding and Tender Opportunities”.

Informații suplimentare:

– Startul acțiunilor proiectelor: după septembrie-octombrie 2022.

– Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE, dar se preferă engleza pentru accelerarea evaluării.

– Perioada de implementare trebuie să fie cuprinsă între 24 şi 36 de luni.

– Pentru implementarea proiectului, este nevoie de un consortiu format din minimum 3 entităţi eligibile din care cel puțin 2 provin din state non-UE.

– coordonatorul proiectului poate fi doar din Bulgaria sau România.

– Solicitanții pot depune mai multe propuneri pentru diferite proiecte în cadrul aceleiași cereri (și să li se acorde o finanțare pentru acestea). Aceeaşi entitate poate participa la mai multe propuneri.

Dacă există mai multe propuneri pentru proiecte foarte similare, o singură cerere va fi acceptată și evaluată.

În 2019, Agenda maritimă comună (CMA) pentru Marea Neagră a fost adoptată de România, Bulgaria, Moldova, Ocarina, Rusia, Georgia și Turcia pentru a sprijini tranziția către o economie albastră durabilă. CMA stabilește o serie de domenii prioritare pentru cooperarea regională pentru a atinge următoarele trei obiective: ecosisteme marine și de coastă sănătoase, o economie albastră competitivă, inovatoare și durabilă pentru Marea Neagră, încurajarea investițiilor în economia albastră a Mării Negre.

Obiectiv general:

În sprijinul punerii în aplicare a Agendei maritime comune pentru Marea Neagră această cerere își propune să stimuleze inovarea și digitalizarea în sectoarele economiei albastre. Proiectul (proiectele) selectat(e) va/vor contribui la punerea în aplicare a obiectivelor Pactului ecologic european, ale Agendei digitale a UE și a Comunicării UE privind economia albastră durabilă.