Comisia Europeană, prin Direcția generală politică regională şi urbană (DG REGIO), lansează o cerere de manifestare a interesului pentru a deveni unul dintre membrii viitoarei Comunități Europene pentru Practică în privința Parteneriatului pentru actuala perioadă de programare, 2021-2027 (ECoPP).

Eligibilitate: administrații locale, județene şi alte autorități publice, parteneri economici şi sociali, entități relevante care reprezintă societatea civilă, implicate în aspectele de mediu, incluziunea socială, respectarea drepturilor fundamentale, şi organizații din cercetare şi inovare.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 31 decembrie 2021.

Sarcinile grupului de experți constituit prin această cerere sunt următoarele:

(a) să faciliteze schimbul de experiență în ceea ce privește parteneriatul;

(b) să stimuleze dezvoltarea capacităților, altele decât cele de la nivel național;

(c) să difuzeze rezultatele relevante, în special bunele practici și abordările inovatoare;

(d) să revizuiască aplicarea și funcționarea Codului european de conduită și să elaboreze propuneri pentru o eventuală actualizare a acestuia.

Grupul va fi format din maximum 200 de membri, asigurându-se  participarea proporțională a unor grupuri specifice (de exemplu, 81 de organisme de coordonare/autorități de management, 119 autorități locale și regionale, parteneri sociali și economici și organizații ale societății civile, universități/organizații de cercetare).

Contact pentru detalii şi depunerea aplicațiilor : [email protected] ; aplicațiile se depun doar în limba engleză.