Agenţia Executivă pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, mandatată de către Comisia Europeană să gestioneze o parte a cererilor de finanțare ale programului „Erasmus+” 2021-2027, a deschis recent, o cerere de propuneri de proiecte nouă,  în domenii precum facilitarea dialogului intercultural, cooperare şi rețea, inovare, complementaritate pentru mobilitate.

BugetData limită de depunere a aplicațiilorBeneficiariEligibilitate țări/regiuni
4.000.000 €;
maximum 95% cofinanţare din costurile eligibile şi 500.000/proiect
22 februarie 2022 (ora 17:00 la Bruxelles)organizații publice sau private active în domeniul învățământului superior sau al tineretului (educație nonformală) în țările participante la program sau în țările partenere relevante; – numai solicitanții din țările participante la programul Erasmus+ pot avea rolul de coordonator; – instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante la programul Erasmus+ este obligatoriu să fie deținătoare ale certificatului ECHE (Carta Erasmus pentru Învățământul Superior)statele participante la programul Erasmus+ 2021-2027; țări partenere  de precizat că Republica Moldova, Ucraina, Serbia sunt eligibile pentru această cerere de propuneri

Obiective

Cererea acoperă următoarele subiecte/tematici:

– ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI „Schimburi virtuale cu alte regiuni specifice”

– ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA „Schimburi virtuale cu Balcanii de Vest”

Această cerere de propuneri face parte din acțiunile lansate de noul program Erasmus + 2021-2027 pentru a stimula cooperarea internațională cu țările care nu sunt asociate acestuia. De asemenea, ea se încadrează într-un context politic bogat care încearcă să profite la maximum de oportunitățile și provocările transformărilor în curs în sectoarele educației, formării și tineretului.

Schimburile virtuale sunt activități online interpersonale care promovează dialogul intercultural și dezvoltarea abilităților generale (soft). Ele fac posibil ca fiecare tânăr să aibă acces la educație internațională și interculturală de înaltă calitate (atât formală, cât și non-formală) fără mobilitate fizică. În timp ce dezbaterile sau formarea virtuală nu înlocuiesc pe deplin beneficiile mobilității fizice, participanții la schimburile virtuale ar trebui să culeagă o serie de beneficii ale experiențelor educaționale internaționale. Schimburile virtuale ajută și la răspândirea valorilor europene. Mai mult, în unele cazuri acestea pot pregăti, aprofunda și extinde schimburile fizice și pot alimenta o nouă solicitare pentru acestea.

Schimburile virtuale vor avea loc în grupuri mici și vor fi întotdeauna moderate de un facilitator instruit. Acestea ar trebui să fie ușor de integrat în proiecte pentru tineret (educație non-formală) sau în cursuri de învățământ superior. Schimburile virtuale pot atrage participanți din ambele sectoare, chiar dacă, în funcție de proiectele specifice, ar putea implica participanți fie din unul dintre ele, fie din ambele. Toate proiectele din cadrul acestui apel vor implica atât organizații, cât și participanți proveniți din statele membre ale UE sau țări terțe asociate programului (țări din program) și din țări partenere.

Informații suplimenatre

  • Toate organizațiile care intenționează să participe la Programul “Erasmus+” trebuie să se înregistreze pe Portalul Participanților al Comisiei Europene – ECAS/EU Login.
  • Candidaturile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE.
  • Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin 4 parteneri din 4 țări participante la program şi partenere (anumite condiții menționate în textul cererii trebuie îndeplinite).
  • Proiectele ar trebui să ia în considerare rezultatele proiectelor sprijinite de alte programe de finanțare ale UE. Complementaritățile trebuie descrise în propunerile de proiect (Partea B a Formularului de aplicare). Proiectele trebuie să respecte interesele și prioritățile politicilor UE (cum ar fi politica de mediu, socială, de securitate, industrială și comercială etc.).
  • Durata proiectului trebuie să fie de maximum 3 ani.
  • Solicitanții pot depune mai multe propuneri pentru diferite proiecte în cadrul aceleiași cereri (și să li se acorde o finanțare pentru acestea). Organizațiile pot participa la mai multe parteneriate.

Surse de informare

Ghidul programului Erasmus+

 Pagina oficială a cererii

Textul oficial al cererii

Pentru informații suplimentare privind aceastā cerere, adresa de contact este: [email protected]

Schimburile virtuale Erasmus+ sunt o inițiativă de tip bottom-up (acțiuni/inițiative de jos în sus). În acest apel, organizațiile participante sunt libere să aleagă subiectele pe care se vor concentra, dar propunerile ar trebui să demonstreze în mod convingător impactul așteptat în raport cu unul sau mai multe dintre obiectivele menționate mai sus.