Comisia Europeană anunţă deschiderea perioadei de trimitere de cereri de contribuţii  pentru evaluarea sistemului „Marca patrimoniului european” (MPE), iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi, în special, a tineretului european valorile fundamentale europene, elementele comune de istorie, cultură şi patrimoniu cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de  apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.

Acțiunea privind Marca patrimoniului european pentru perioada 2011-2025 este instituită în cadrul programului „Europa creativă” prin Decizia 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011.

Acordarea Mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani, iar fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene maximum două propuneri de situri, dintre care poate fi selectat maximum un sit. Palatul Comisiei Europene a Dunării de la Galați (2022) şi Memorialul Sighet (2018) sunt, până în prezent, cele două situri din România care au primit aceasta etichetă.

Evaluarea va analiza impactul acţiunii și se va concentra în principal pe moștenire și pe sustenabilitate. Vor fi examinate cinci criterii: relevanța, coerența, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată europeană.

Participarea la această cerere de contribuţii se face online pe pagina oficială a cererii care poate fi accesată aici.  

Termenul-limită pentru transmiterea observaţiilor: 24 noiembrie 2023.

Public-țintă: organizații neguvernamentale și societatea civilă; beneficiarii actuali sau anteriori din toate sectoarele acoperite de acțiune; Siturile MPE; experţi în domeniu, etc.