Orașele (de toate dimensiunile), provinciile, regiunile (și agențiile de dezvoltare regională), statele membre (prin ministerele și agențiile relevante la nivel național), statele partenere, organizațiile-umbrelă europene și naționale ale orașelor și alte părți interesate care doresc să se alăture unuia sau ambelor Parteneriate tematice privind alimentaţia și orașele egalității își pot arăta interesul prin depunerea următoarelor candidaturi până la 29 septembrie 2023 la ora 19:00 (ora României):

Această cerere de candidaturi este coordonată, gestionată și implementată de către „Inițiativa Urbană Europeană”, care primește finanțare a UE pentru a oferi sprijin „Agendei Urbane pentru UE” (UAEU) în numele Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027.

Parteneriatul pentru alimentație pune accentul pe o abordare sistemică a transformării sistemelor alimentare, centrele urbane jucând un rol esențial. Aliniat cu tendințele actuale, precum „Cadrul UE pentru Sisteme Alimentare Durabile” și „Consiliul pentru Politică Alimentară al UE„, parteneriatul își propune să impulsioneze acțiuni legislative cuprinzătoare pentru a consolida reziliența sistemului alimentar.

Obiectivul său principal este de a coordona diverse inițiative, valorificând eforturile lor colective pentru a stimula schimbările transformatoare din cadrul sistemelor alimentare și a defini orașele ca agenți de schimbare. Ghidat de principii precum viziunea holistică a sistemului alimentar și recunoașterea dreptului la hrană ca un drept al omului, parteneriatul promovează guvernarea pe mai multe niveluri și ia în considerare adevăratele costuri ale producției de alimente. Teme precum agroecologia, justiția alimentară și localizarea sistemelor alimentare sunt puncte cheie, punând accent pe convergenţa politicilor și punerea în comun a resurselor. Această iniţiativă se aliniază cu agende internaţionale mai largi, cum ar fi „Pactul verde european” și „Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU”.

Parteneriatul reunește părțile interesate de-a lungul lanțului alimentar, facilitând construirea unei viziuni în colaborare pentru o implementare durabilă a acţiunilor.

Parteneriatul tematic pentru orașe ale egalității: politicile europene care susțin tranzițiile verzi, digitale și echitabile, împreună cu schimbările urbane și de mediu, prezintă oportunități substanțiale cu resursele disponibile. Cu toate acestea, provocarea constă în implementarea concretă a strategiilor de incluziune și egalitate, în special la nivel de oraș. Acest parteneriat ar trebui să profite de această oportunitate pentru a consolida dimensiunea socială, abordând decalajul actual și consolidând măsurile de egalitate în cadrul acestor politici.

Abordarea guvernanței pe mai multe niveluri este vitală pentru tema „Orașe ale egalității”, asigurând o strategie coerentă la nivelul UE, al statelor membre, al regiunilor, al provinciilor și al orașelor. Această abordare cuprinzătoare aliniază viziunea, stimulentele și mecanismele pentru obţinerea de rezultate. Implicarea orașelor, în special a celor mici și mijlocii, este crucială pentru succesul parteneriatului.

Vă rugăm să rețineți că participarea în cadrul parteneriatului este voluntară și că nu se acordă finanțare partenerilor. Prin urmare, participarea ar trebui să se bazeze pe mijloacele și resursele disponibile și să fie asigurată pe toată durata acţiunilor, inclusiv în faza de implementare. Parteneriatul va beneficia de expertiză și sprijin administrativ. În plus, autorităților urbane eligibile li se oferă sprijin financiar care acoperă cheltuielile de călătorie și cazare (autoritățile urbane și asociațiile sau grupările de autorități urbane trebuie să aibă o populație de maximum 500.000 de locuitori pentru a fi eligibile).

Alăturarea la un parteneriat oferă șansa de a influența politicile, finanțarea și cunoștințele UE, alături de crearea de rețele cu organizații cu opinie similară și lărgirea rețelei UAEU.