Comitetul European al Regiunilor a lansat cererea pentru aplicații pentru ediția 2023 a competiției „Regiunea Europeană Întreprinzătoare” (REI) 2021. 

Premiul REI este accesibil tuturor regiunilor, provinciilor, oraşelor, comunităților europene şi GECT-urilor care sunt gata să pună în aplicare o strategie ambițioasă pentru a-şi sprijini IMM-urile şi antreprenorii.

Tema principală a campaniei REI 2023 este „Antreprenoriat și comunități reziliente”, subliniindu-se astfel rolul actorilor locali și regionali în sprijinirea unei culturi antreprenoriale de „jos în sus” (bottom-up) pentru a „reconstrui mai bine” după pandemia de Covid-19.

Administrațiile regionale, județene şi urbane care sunt pregătite să pună în aplicare o strategie antreprenorială orientată către perspectiva menționată mai sus sunt invitate să depună o aplicație până la 29 martie 2022, prin e-mail, la adresa: [email protected].

Ce este REI?

• o marcă de recunoaştere/o etichetă acordată anual de Comitetul European al Regiunilor, pentru maximum trei municipalități, oraşe, provincii sau regiuni cu strategii orientate spre viitor pentru a sprijini IMM-urile, start-up-urile şi companiile la scara mare;
• o rețea de teritorii-pionier aflate în dezvoltare, care consolidează în mod activ ecosistemele lor antreprenoriale, schimbă exemple de bună practică şi colaborează pentru proiecte europene.

Eligibilitate

Inițiativa este deschisă tuturor regiunilor, provinciilor, oraşelor, municipalităților, euroregiunilor şi GECT-urilor care au: a) o viziune antreprenorială ambițioasă pentru a-şi revitaliza economia şi b) un plan de măsuri credibil, sprijinit politic, pentru transformarea acestei viziuni în realitate.

De ce ar fi util să aplicați?

REI oferă recunoaştere şi vizibilitate strategiei locale antreprenoriale şi proiectelor concrete încurajate sau dezvoltate de administrația respectivă. REI ajută părțile interesate ale ecosistemului antreprenorial să se implice proactiv şi să stimuleze maturizarea ecosistemului. Această inițiativă oferă, de asemenea, acces gratuit şi nelimitat la o rețea de potențiali parteneri, pentru diferite oportunități de cooperare.

Istoric şi obiective generale:

Titlul de Regiune Europeană Întreprinzatoare a fost creat de Comitetul European Regiunilor, în parteneriat cu Comisia Europeană, în anul 2011, inițiativa beneficiind de sprijinul Parlamentului European, al Comitetului Economic şi Social European (CESE) şi al mai multor părți interesate de la nivelul UE, cum ar fi EURADA (Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare), Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (SMEunited), Asociația Camerelor de Comerț si Industrie din UE (Eurochambres) şi Europa Economiei Sociale (Social Economy Europe).

Obiectivele urmărite vizează:

  • să existe o contribuție la punerea în aplicare în parteneriat a Small Business Act (SBA);
  • să fie demonstrată o viziune politică orientată spre viitor pentru implementarea Strategiei UE pentru IMM-uri în teritoriu, ținându-se cont, acolo unde este cazul, de prioritățile cheie ale agendei strategice a UE 2019-2024;
  • să fie demonstrată utilizarea optimă a fondurilor UE şi a altor fonduri publice care țintesc dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectivă.

La evaluarea candidaturilor nu are importanță dacă un teritoriu are competențe legislative sau nu. Pentru fiecare entitate eligibilă candidată, juriul REI ține cont de bugetul, provocările structurale sau teritoriale specifice şi punctul de pornire, economic analizând situația. Titlul rămâne accesibil atât teritoriilor care au înregistrat deja succes în acest sens, cât şi celor care, deşi în prezent sunt mai rămase în urmă, se angajează să implementeze schimbările necesare pentru a-şi dezvolta potențialul antreprenorial.

Detalii pe pagina oficială.