În contextul derulării lucrărilor sesiunii plenare a Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) în perioada 21-23 martie 2023, la Strasbourg, în seara zilei de 22 martie 2023 Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a organizat, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Consiliul Europei, un eveniment aniversar la nivel înalt dedicat celebrării a 30 de ani de la înființarea asociației precum și a 30 de ani de la aderarea României la Consiliul Europei. UNCJR a fost reprezentată de președintele Consiliului Județean Vrancea şi președintele delegației României la CPLRE, Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu și președintele Consiliului Județean Satu-Mare, Pataki Csaba.


Găzduit de Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei, evenimentul a fost onorat de participarea ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a 22 de ambasadori reprezentanți permanenți pe lângă Consiliul Europei, precum şi a secretarului general al Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, a secretarului general al Camerei autorităților locale, președinți de delegații naționale la CPLRE, președinți de grupuri politice, președinți de comisii statutare.


În alocuțiunea sa introductivă, Excelența Sa, ambasadorul Ion Jinga, Reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei, a menționat faptul că, „pentru România, aderarea la Consiliul Europei a fost primul pas către integrarea europeană, un parteneriat valoros pentru toți cetățenii, inclusiv pentru dimensiunea locală și regională. Impulsionate de aceeași aspirație, tot în urmă cu 30 de ani, Consiliile Județene din România şi-au unit forțele și au înființat Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, organizație neguvernamentală, care urmărește sprijinirea implementării principiilor autonomiei și descentralizării în administrația publică locală. Aleşii locali joacă un rol vital în promovarea principiilor democrației reprezentative la nivel local și a valorilor comune în comunitățile lor”.


Ministrul Lucrărilor Publice şi Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a ținut să puncteze parteneriatul real dintre UNCJR şi administrația publică centrală din România.


„Democrația rămâne cel mai important instrument de guvernare atât la nivel central cât şi la nivel local. În acești 30 de ani nu întotdeauna a existat consens între nivelul central şi cel local, dar a existat permanent, de ambele părți, disponibilitatea de dialog pentru identificarea celor mai bune soluții, şi nu există formă mai eficientă de evoluție decât aceea a dialogului, UNCJR fiind un partener serios de dialog al Guvernului”.

Ministrul Lucrărilor Publice şi Administrației, Cseke Attila-Zoltán


Președintele Consiliului Județean Vrancea şi președintele delegației României la CPLRE, Cătălin Toma, a menționat, printre altele, obiectivele urmate în decursul celor 30 de ani de existență ai UNCJR de a promova democrația locală, drepturile şi valorile esențiale europene, coeziunea economică și socială între județe pe calea mobilizării tuturor părților interesate pentru a asigura politici publice și strategii de dezvoltare adaptate nevoilor, orientate către rezultate tangibile, susținerea principiilor subsidiarității și guvernanței pe mai multe niveluri, un mod flexibil și participativ de administrare și de luare a deciziilor politice care întărește valorile Uniunii Europene, a responsabilității și solidarității pentru a face față realităților unei lumi globalizate, din ce în ce mai interdependente și mai competitive.


„UNCJR este de 30 de ani o verigă esențială între administrația centrală și cetățeni, având o cunoaștere aprofundată a provocărilor cu care aceștia se confruntă și a contextului specific în care trăiesc și muncesc”.

Președintele Consiliului Județean Vrancea şi președintele delegației României la CPLRE, Cătălin Toma,


Evenimentul și participarea la nivel a fost un cadru propice de discuții bilaterale, iar realizarea de noi contacte este menită să aducă plusvaloare activității membrilor UNCJR.