Finanțare pentru reziliența la dezastre, programul Orizont Europa

Finanțare pentru reziliența la dezastre, programul Orizont Europa

Agenţia Europeană Executivă pentru Cercetare (REA) de la Bruxelles, prin mandatul de gestiune primit din partea Comisiei Europene, a deschis în cadrul programului european „Orizont Europa” cererea de propuneri de proiecte „O societate rezilientă la dezastre pentru...
Sisteme integrate de protecție a copilului – consultare publică

Sisteme integrate de protecție a copilului – consultare publică

Context: În Strategia UE privind drepturile copilului, Comisia s-a angajat să „prezinte o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea și consolidarea sistemelor integrate de protecție a copilului, care va încuraja toate autoritățile și serviciile relevante să colaboreze...