Finanțare pentru reziliența la dezastre, programul Orizont Europa

Finanțare pentru reziliența la dezastre, programul Orizont Europa

Agenţia Europeană Executivă pentru Cercetare (REA) de la Bruxelles, prin mandatul de gestiune primit din partea Comisiei Europene, a deschis în cadrul programului european „Orizont Europa” cererea de propuneri de proiecte „O societate rezilientă la dezastre pentru...