Avizul președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, pe tema „Protecția biodiversității și coexistența cu carnivorele mari în Europa – provocări și oportunități pentru autoritățile locale și regionale”, a fost adoptat în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (COR) din 17 aprilie 2024.

Aceasta reprezintă încununarea unor ani buni de demersuri ale președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, la nivel european în vederea identificării unor soluții pe termen lung şi realiste pentru stoparea pagubelor umane şi materiale cauzate fermierilor de carnivorele mari şi o finanțare mai bine direcționată din fondurile UE pentru protejarea biodiversității și coexistența cu carnivorele mari, instituind, dacă este necesar, mijloace de sprijin adaptate la nivel european.

În intervenția sa, președintele CJ a precizat că biodiversitatea este piatra de temelie a rezilienței ecologice. În mai multe state membre continuarea metodelor tradiționale de agricultură nu reprezintă doar o moștenire culturală, ci un ocrotitor al zonelor de biodiversitate, încurajând ecosisteme unice și păstrând diversitatea genetică esențială pentru stabilitatea ecologică globală.

Chiar dacă au un rol crucial la refacerea și echilibrul ecosistemului, carnivorele mari constituie o mare problemă pentru fermieri. Astfel, este necesară o finanțare direcționată din fondurile UE pentru protecția biodiversității și coexistența cu carnivore mari, prin crearea unor mijloace de sprijin personalizate, cum ar fi înființarea unui fond independent pentru biodiversitate. Acest fond va trebui să ofere un cadru cuprinzător pentru finanțarea daunelor cauzate de carnivorele mari, asigurând o alocare corectă și eficientă a resurselor, care să  funcționeze independent pentru a îmbunătăți măsurile de protecție a biodiversității, fără a se baza doar pe fondurile PAC.

Membrul Parlamentului European (vicepreședinte al Comisiei AGRI), Daniel Buda, invitat la sesiunea plenară, a concluzionat spunând că „a sosit momentul să începem să protejăm oamenii, așa cum acum foarte mulți ani am început să protejăm speciile sălbatice”.

După discutarea celor aproape 90 de amendamente, avizul a fost adoptat cu majoritate de voturi.