Avizul președintelui Consiliului Județean Harghita, Broboly Csaba pe tema „Promovarea politicilor culturale în zonele rurale în cadrul strategiilor de dezvoltare și coeziune teritorială și al Agendei 2030” a fost adoptat în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor din 29 noiembrie 2023.

Avizul președintelui CJ Harghita, Borboly Csaba evidențiază faptul că promovarea politicilor culturale în zonele rurale ca parte a strategiilor de dezvoltare și coeziune teritorială este esențială pentru a promova coeziunea teritorială, a păstra identitatea locală, a stimula dezvoltarea economică, a îmbunătăți bunăstarea și a aborda provocările demografice. Recunoscând potențialul cultural al zonelor rurale și investind în infrastructura lor culturală, autoritățile locale și regionale pot crea comunități vibrante și incluzive care să prospere cultural, social și economic. Această abordare globală contribuie la obiectivul general al coeziunii teritoriale. Dintr-o perspectivă progresivă, acest aviz adoptă o abordare echilibrată a dezvoltării rurale, recunoscând importanța crucială a culturii în sprijinirea regiunilor rurale. Raportorul sugerează lansarea Anului European al Europei Rurale pentru a evidenția bogăția culturală și diversitatea zonelor rurale, subliniind totodată rolul acestora în formarea identității europene. Avizul pune un accent deosebit pe sectoarele culturale și creative în cadrul planificării dezvoltării rurale, recunoscându-le potențialul de a consolida cultura și creativitatea locală.

În intervenția sa, în plenul CoR, președintele CJ Harghita a precizat faptul că mediul rural european a suferit schimbări structurale profunde care au un impact negativ asupra mai multor sfere – politică, socială, economică, de mediu și culturală. În opinia sa, „prezervarea patrimoniului cultural este imperativă, deoarece acesta se extinde dincolo de simple considerații economice sau etnografice, formând identitatea de bază a regiunilor. Echilibrul fragil dintre practicile tradiționale și dezvoltarea modernă necesită o integrare delicată pentru a ne conserva moștenirea”.

Punerea în pericol a peisajelor satului nostru și a clădirilor modeste este încă o preocupare, trebuind să armonizăm noile structuri cu mediul și să promovăm aprecierea pentru structurile mai vechi.

Președintele CJ Harghita, Borboly Csaba