Uniunea Europeană, prin programul „Europa Creativă” 2021-2027, şi reţeaua paneuropeană Europa Nostra recompensează anual cele mai bune realizări în domeniul prezervării şi valorificării patrimoniului cultural, premiul fiind cea mai prestigioasă distincţie europeană în domeniu. Sunt celebrate astfel excelenţa şi dăruirea arhitecţilor, meşterilor artizani, voluntarilor, şcolilor, comunităţilor locale, proprietarilor de patrimoniu şi mass-media, prin puterea exemplului lor fiind stimulate creativitatea si inovarea.

Premiul onorează până la 30 de realizări deosebite de patrimoniu din toată Europa. Dintre aceștia, până la cinci câștigători vor primi un „Grand Prix” de 10.000 EUR. Un câștigător va primi, de asemenea, Premiul Publicului în valoare de 10.000 EUR, în urma unui vot online gestionat de Europa Nostra, vocea europeană a societății civile angajată în prezervarea patrimoniul cultural.

Obiectivele acestei iniţiative:

 • să identifice şi să promoveze cele mai bune practici în conservarea patrimoniului cultural material al Europei;
 • să stimuleze schimburile de cunoştinţe şi experienţe de-a lungul întregii Europe;
 • să sensibilizeze marele public faţă de patrimoniul cultural european;
 • să încurajeze mai mult, pe baza puterii exemplului, iniţiativele exemplare.

Cine poate să-şi prezinte candidatura:

Pentru Marele Premiu (Grand Prix) – asociaţii, autorităţi locale şi regionale, centre de cercetare, şcoli, universităţi, federaţii şi sindicate, ONG-uri, persoane fizice (numai pentru categoria a cincea) etc. din toate ţările participante la programul „Europa Creativă”.

Pentru Premiul publicului – cetățenii din întreaga lume vor avea șansa de a vota proiectele lor preferate dintre laureații anuali.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 25 noiembrie 2022

Premiile sunt acordate pe baza a cinci categorii, după cum urmează:

Categoria 1– Conservare şi reutilizare adaptivă. Proiecte remarcabile care vizează conservarea, regenerarea și adaptarea la noile utilizări ale patrimoniului cultural, inclusiv peisajele culturale.

Categoria 2 – Cercetare: Proiecte inovatoare de cercetare care conduc la efecte tangibile pentru salvgardarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și/sau pentru îmbunătățirea accesului, bucuriei și înțelegerii bunurilor patrimoniului de către comunități.

Categoria 3 – Educaţie, formare şi sensibilizare: Proiecte sau inițiative exemplare legate de patrimoniul cultural, cu scopul de a stimula transferul de cunoștințe, a consolida capacitățile și/sau a îmbunătăți abilitățile tradiționale sau a crea competenţe noi de artizanat şi meştesug legate de patrimoniu.

Categoria 4 – Implicarea și conștientizarea cetățenilor: Proiecte remarcabile axate pe patrimoniu care încurajează coeziunea socială, incluziunea, dialogul și înțelegerea multiculturală, hrănesc un sentiment de loc și apartenență, celebrează diversitatea și identitățile multiple și stimulează implicarea cetățenilor, asumarea și responsabilitatea civică.

Categoria 5: Campionii patrimoniului, este deschisă persoanelor fizice şi organizaţiilor influente și inspiratoare a căror acțiune exemplară demonstrează un nivel excepțional de dăruire, impact și angajament civic pentru protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural.

Arii/domenii:

 • patrimoniul cultural material/tangibil;
 • situri arheologice, incluzând pe cele marine/subacvatice;
 • patrimoniul arhitectural: clădiri individuale sau grupuri de clădiri din mediul rural sau urban;
 • extinderi sau modificări de construcţii sau noi proiecte de construcţii în zonele istorice din mediul rural sau urban;
 • structuri de inginerie şi situri industriale;
 • peisaje culturale: medii istorice sau peisaje urbane, oraşe, locuri, străzi, parcuri şi grădini istorice, zone mai mari de peisaj proiectat sau de importanţă culturală, de mediu şi/sau agricolă;
 • opere de artă şi colecţii unice sau obiecte de artă istorice;
 • patrimoniul cultural imaterial;
 • inclusiv tradiții, practici culturale și sociale și cunoștințe și abilități legate de meșteșugurile tradiționale;
 • patrimoniul digital;
 • creat digital sau convertit în formă digitală din resurse analogice existente.

Dosarele de candidatura trebuie completate doar în engleză.

Textul oficial al cererii se regăseşte în această anexă.

Sursa de informare şi documentaţia aferentă depunerii candidaturilor: http://www.europeanheritageawards.eu/apply/