Mai multe Consilii Județene au fost premiate în urma proiectului european „Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică” în cadrul Conferinței pentru promovarea managementului calității în administrația publică din data de 24 martie 2022, organizată la București de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul a fost compus din șase domenii, iar Consiliul județean Arad și Neamț a fost premiat în domeniul I: „Managementul calității – instrument de îmbunătățire continua”.


Consiliul Județean Dolj a fost premiat în domeniul II: „Servicii publice de calitate în context pandemic – mai aproape, mai rapid, mai bine!” pentru simplificarea procedurilor prin eficientizare și digitalizare (SPED).


În cadrul domeniului III: „Management instituțional eficient – simplificare, eficiență și atractivitate”, au fost premiate patru Consilii Județene, Consiliul Județean Argeș pentru „Implementarea setului de indicatori de performanță pe activități și procese la nivelul Consiliului Județean Argeș”, Consiliul Județean Ialomița pentru „Derularea exercițiului de autoevaluare în sistem on – line la Consiliul Județean Ialomița”, și Consiliul Județean Teleorman pentru „Implementarea sistemului de management al calității, respectiv al Procesului de certificare a calității serviciilor ISO 9001, pentru serviciile publice oferite către cetățeni”.

CJ Arad
Exemplul de bună practică, pentru care a fost premiat Consiliul Județean Arad (CJ Arad) face referire la gestionarea documentelor începând din ianuarie 2020 când s-a implementat un modul intern de management al calității documentelor ce facilitează accesul tuturor angajaților la documentele de lucru (cereri, diverse tipizate etc.) ce asigură un circuit rapid și eficient a documentelor între structuri. Prim implementarea acestui modul s-a asigurat accesul la documente mult mai eficient, activitatea se desfășoară fără risipă de resurse materiale într-un timp mult mai scurt. Transparența decizională este un factor cheie pentru orice instituție publică, iar prin acest modul informațiile esențiale ajung mult mai rapid la cetățeni. Consiliul Județean Arad a realizate sesiuni de formare a personalului, precum și o campanie de informare în nouă orașe din județ, în vederea creșterii gradului de conștientizare și promovării sistemului de management al calității.


CJ Neamț
În perioada octombrie 2018 – februarie 2020 Consiliul Județean Neamț a fost beneficiarul proiectului European „IMCAD – Implementarea managementului calităţii – administraţie durabil finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014- 2020”. Obiectul general al proiectul a vizat consolidarea capacității administrative de gestionare a serviciilor publice furnizate la nivelul consiliului județean prin implementarea și utilizarea sistemelor unitare de management al calității CAF (Cadru Comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) și ISO. Mai mult, CJ Neamț a realizat și un sistem de management al calității (SMC), un proces de promovare și conștientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect, dar și instruirea angajaților în domeniul managementul calității. Toate aceste demersuri au dus la creșterea calității serviciilor publice oferite, sporirea satisfacției cetățenilor și apropierea de aceștia, eficientizarea procedurilor și proceselor în lucru cu cetățenii, dar și premierea Consiliului în cadrul conferinței din 24 martie 2022 pentru acest exemplu de bune practice.


CJ Dolj
Pentru proiectul ”SPED – Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare” implementat în anul 2021, Consiliul Județean Dolj a fost premiat, fiind un exemplu de bună practică privind digitalizarea și reducerea birocrației. Proiectul a avut ca obiectiv general facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice, oferindu-le posibilitatea acestora de a depune și obține online o serie de documente. Consiliului Județean Dolj și-a îmbunătăți serviciile oferite cetățenilor, transpunând în practică măsurile derivate din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020 și Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, în corelație cu Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Concret CJ Dolj a deschis un portal web pe care cetățenii îl pot accesa 24/24 pentru a depune și obține documente online disponibil pe orice dispozitiv.

CJ Argeș
În perioada 2018-2019 Consiliul Județean Argeș a derulat proiectul “Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în concordanță cu prevederile SCAP” din cadrul proiectului european „Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP)” ce a implicat tranziția de la abordarea secvențială la abordarea procesuală privind implementarea sistemului integrat de management al calității și performanțe. În derularea proiectul s-au identificat indicatorii de performanță a activităților și s-au evidențiat punctele unde este necesară intervenția în vederea eficientizării. CJ Argeș a a avut ca rezultat, pe lângă metodologii, rapoarte, proceduri, set de indicatori de performanță și realizarea Metodologia de Monitorizare a implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței, fiind un exemplu de bună practică ce a fost premiat.

CJ Ialomița
Exemplul de bună practică pentru carea fost permiat Consiliul Județean Ialomița face referire la exercițiul de evaluare efectuat în cadrul proiectul „Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare. Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului”, activitatea desfășurată în februarie 2019 privește modalitatea de aplicare a instrumentului CAF. Acest proiect s-a bazat pe răspunsurile angajaților în urma cărora s-a întocmit planul de îmbunătățire cât mai aproape de nevoile și viziunile funcționarilor din consiliul județean, ducând la o creștere a calității serviciilor în vederea satisfacerii cerințelor și așteptărilor populației.

CJ Teleorman
Pentru a fi cât mai aproape de așteptările și nevoile cetățenilor, Consiliul Județean Teleorman a demarat în aprilie 2020 proiectul „Sistem de Management al Calității, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015”, fiind un exemplu de bună practică ce le-a adus și premierea de către MDLPA. Prin acest proiect CJ Teleorman a reușit, printre altele, să: eficientizeze activitățile interne, îmbunătățească procesul de coordonare și comunicare, reducă termenul de soluționare a petițiilor, crească gradul de satisfacție al cetățenilor/clienților.