Structura executivă a UNCJR a avut astăzi, 23.03.2021, o întâlnire cu reprezentanții ANAP în cadrul proiectului „Sprijin pentru ANAP în înființarea unităților de achiziții publice centralizate la nivel local” în vederea pregătirii unui eventual parteneriat în care UNCJR să devină promotorul ANAP pentru:

  • Creșterea gradului de conștientizare la nivel local cu privire la beneficiile și cerințele principale pentru organizarea achizițiilor publice centralizate la nivel județean/local; 
  • Derularea a trei exerciții pilot de înființare și funcționare a unor unități de achiziții publice centralizate la nivel județean/local;
  • Pregătirea planurilor pentru înființarea ulterioară a încă opt unități de achiziții publice centralizate la nivel județean/local

În urma discuțiilor purtate s-a stabilit ca în viitorul apropiat să se analizeze posibilitatea unei colaborări pentru sprijinirea consiliilor județene care doresc înființarea de unităti centralizate de achiziții la nivel județean/local după o informare prealabilă a tuturor membrilor cu privire la avanatajele/dezavantajele înființării acestor unități