Consiliul Judeţean Timiş şi reţeaua europeană de provincii „Partenalia” organizează la 15 noiembrie 2023, la Timişoara, conferinţa internaţională „Local Intermediate Authorities as Cultural Catalysts”.

Evenimentul va pune în dezbatere rolul consiliilor judeţene în promovarea şi prezervarea patrimoniului cultural local, în special, în contextul actual al tranziţiei digitale, abordând, totodată, perspectiva europeană şi finanţările disponibile pentru administraţiile locale, modul în care autorităţile locale de nivel intermediar pot iniţia acţiuni culturale în zonele rurale şi semi-rurale ca elemente-cheie de coeziune şi posibilitatea dezvoltării unui proiect cu finanţare europeană pentru membrii reţelei, cu participarea altor părţi interesate din UE.

Agenda evenimentului şi formularul de înregistrare pentru participare se regăsesc pe pagina oficială a reţelei Partenalia care poate fi accesată aici.