Comisia Europeană a deschis în cadrul programului „Orizont Europa” 2021-2027 cererea de propuneri de proiecte „Talente pentru inovare ale generației următoare”.

Obiectivul schemei de finanţare „Next Generation Innovation Talents” este de a permite cercetătorilor și aspiranților inovatori să înțeleagă mai bine și să dobândească experiență directă în procesul complex de a duce inovarea dincolo de invenție și să îi ajute să-și dezvolte mentalitatea antreprenorială. În același timp, această schemă de finanţare urmărește să ofere start-up-urilor inovatoare acces la noi idei și perspective ale cercetării de vârf, accelerând astfel dezvoltarea produselor și serviciilor lor inovatoare.

Programul va permite cercetătorilor eligibili să efectueze un stagiu de inovare într-o companie gazdă și va fi deschis:

  • în calitate de companii gazdă: start-up-urilor și IMM-urilor susținute de EIC Accelerator (inclusiv instrumentul Orizont 2020 pentru IMM-uri), companiilor cărora li s-a acordat „sigiliul excelenţei” de către Consiliul European pentru Inovare, IMM-urilor/star-up-urilor din cadrul EIC Transition, precum și întreprinderilor nou-înființate/IMM-urilor sprijinite de serviciile de inovare și crearea de afaceri ale EIT-CCI;
  • ca cercetători eligibili pentru stagii: doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali care participă la: proiecte finanțate de Consiliul European pentru Cercetare (ERC); EIC Pathfinder; bursele postdoctorale Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), rețelele de doctorat și programele COFUND; partea infrastructurilor de cercetare din programul „Orizont Europa” și studenților relevanți (și absolvenți) de la programe de master și doctorat EIT Label, beneficiari EIT Alumni și EIT Jumpstarter și participanților de la alte programe de formare postdoctorală susținute de CCI-urile EIT.

Bugetul disponibil: 4.000.000 EUR, cofinanţare 100%

Se preconizează că aproximativ 600 de stagii de inovare de aproximativ trei până la șase luni fiecare vor fi sprijinite în cadrul acestei acțiuni pe o perioadă de doi ani.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 4 octombrie 2023

Eligibilitate pentru participare: instituţii de invăţământ, companii mari, cercetători/centre de cercetare/IMM-uri, centre de formare, etc. din statele membre ale UE, Norvegia şi Islanda.

Selecția stagiilor de practică care să beneficieze de această acțiune ar trebui să includă următoarea procedură:

  • Pasul 1: un apel de exprimare a interesului către companiile eligibile pentru a găzdui stagii. Stagiile propuse trebuie evaluate cu privire la adecvarea și relevanța lor față de obiectivele acestei scheme;
  • Pasul 2: un apel de exprimare a interesului către cercetătorii eligibili pentru a participa la stagiile propuse;
  • Pasul 3: potrivire între cercetători și posturile de stagiu în companiile gazdă. Solicitanții trebuie să specifice în propunerile lor cum intenționează să întreprindă această potrivire (ce criterii, cum să asigure un echilibru geografic și de gen etc.). Procesul de aplicare și de potrivire trebuie să fie ușor și agil, creând cât mai puține sarcini administrative pentru solicitanți și companii.

Detalii pe portalul unic european „Funding and Tender Opportunities