Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România este printre partenerii oficiali ai Programului  „Promotorii Voluntariatului în România”. Ediția a doua a programului, desfășurată în perioada septembrie – noiembrie 2021 prevede șase videoconferințe pe tema „Parteneriatele dintre organizațiile neguvernamentale și autoritățile publice locale,  exemple de bună practică și propuneri de colaborare”. Scopul acestor întâlniri virtuale este de a elabora un manual de bune practici privind voluntariatul.

Organizațiile neguvernamentale au participat activ, valorificând nevoia de voluntariat ale colectivităților locale, dar au ajutat și la operaționalizarea unor instrumente de lucru on-line pentru facilitarea utilizării resurselor de voluntariat pe plan local. În urma acestui program va fi evaluată oportunitatea unor modificări legislative în domeniu, potrivit opiniilor transmise de organizațiile respondente. Mai mult, manualul de bune practici elaborat de echipa Secretariatului General al Guvernului în parteneriat cu organizațiile promotor, după consultarea organizațiilor neguvernamentale și a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, este programat a fi publicat în noiembrie 2021.

În perioada aprilie –  august 2021 au avut loc șapte videoconferințe regionale având drept temă centrală optimizarea parteneriatului dintre administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale cu activitate de voluntariat. Videoconferințele au constituit o platformă de cunoaștere și dialog pentru identificarea și analizarea necesităților și oportunităților de colaborare/sprijin reciproc între autorități și promotori. Temele de interes discutate au vizat:  nevoia de educație pentru voluntariat și necesitatea includerii activităților de voluntariat in strategia de dezvoltare a județelor, rolul coordonatorului de voluntari, perfecționarea cadrului legislativ pentru voluntariat, necesitatea înființării unor centrele de voluntariat la nivel de județ și rolul parteneriatelor dintre ONG și autoritățile locale pentru sprijinirea activităților în domenii esențiale precum asigurarea protecției sociale/asistenței medicale, a nevoii de locuire decentă atât în mediul urban, cât și în mediul rural etc..

Programul „Promotorii Voluntariatului din România”, ediția a II-a (2021) este organizat de  Secretariatul General al Guvernului având drept obiectiv principal creșterea gradului de susținere a voluntariatului de către autoritățile publice locale. 19 organizații neguvernamentale au fost selectate în calitate de „Promotori ai Voluntariatului”, parteneri oficiali ai programului fiind Asociația Comunelor din România (ACOR), Asociația Orașelor din România (AOR), Asociația Municipiilor din România (AMR) și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR). Evenimentul care va marca închiderea programului va avea loc în data de 6 decembrie 2021, marcând totodată Ziua Internațională a Voluntariatului (5 decembrie) și va include acordarea unor diplome de merit organizațiilor promotori din program.