Programul Național de Cadastru și Carte Funciară  (PNCCF) 2015-2023 are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativteritoriale.

Finanțarea proiectului:

Venituri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) – 900 mil. euroFonduri externe nerambursabile (Uniunea Europeană) – 312 mil. euroAlocări din bugetul unităților administrativ-teritoriale – cofinanțare

Legislație privind PNCCF:

Legea nr.7/1996

OUG 35/2016

ODG ANCPI 819/2016

Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul ANCPI

Beneficiile implementării PNCCF:

  • realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare;
  • siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare;
  • clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private;
  • finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăți în agricultură;
  • deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România (2023)

Informații suplimentare:

Informațiile privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) se pot obține on-line, telefonic sau în scris de la:

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară (OCPI) de pe raza județului în care se află imobilul.

Primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilul:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Informațiile generale privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) se pot obține din secțiunea PNCCF de pe pagina web a ANCPI accesând link-ul.