Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a participat astăzi, 23 iunie 2022 la Conferința privind Orientările strategice de investiții naționale sprijinite prin fonduri europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027. Evenimentul a fost prezidat de ministrul investițiilor și fondurilor europene, Marcel Boloș, fiind prezenți reprezentanți ai administrației publice centrale, administrației publice locale, reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și ai sindicatelor, agențiilor de dezvoltare regională și societății civile.

Principalele teme abordate în cadrul conferinței au fost prezentările Programelor Operaționale pentru perioada de programare 2021 – 2027, care au fost depuse la Comisia Europeană, după cum urmează:

  1. Programele Operaționale Regionale
  2. Programul Operațional Transport
  3. Programul Operațional Dezvoltarea Durabilă
  4. Programul Operațional Creștere Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare
  5. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială
  6. Programul Operațional Educație și Ocupare
  7. Programul Operațional Sănătate
  8. Programul Operațional Tranziția Justă
  9. Programul Operațional Asistența Tehnică

UNCJR susține Programele Operaționale din cadrul Politicii de Coeziune, fiind un instrument care promovează dezvoltarea armonioasă și echilibrată a regiunilor prin transformări economice, promovarea tranziției către o energie curată și nepoluantă, implementarea Pilonului european al drepturilor sociale etc.. Programele pentru perioada 2021-2027 își propun să reducă decalajul dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni prin consolidarea coeziunii economice și sociale. Pentru prima data, Programul Operațional Regional (POR) are opt Autorități de Management Regionale, fiind un prim pas spre descentralizarea implementării proiectelor europene. Ministrul investițiilor și fondurilor europene a asigurat că finalizarea și aprobarea documentelor de programe aferente fondurilor Politicii de Coeziune se vor concretiza în cel mai scurt timp, potrivit procesului de negociere cu Comisia Europeană.