Echipa Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România a participat astăzi, 17 mai 2022, la conferința de prezentare a proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SIPOCA 750. În cadrul evenimentului de la București au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de lider de proiect și ai Asociației Municipiilor din România (AMR), Asociației Orașelor din România (AOR) și Asociației Comunelor din România (ACoR), parteneri ai proiectului, alături de asociația noastră.

Proiectul confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020 are ovaloare de 20.622.925 lei din care valoarea confinanțării a Uniunii Europene este de 19.318.882,96 lei. UNCJR beneficiază de un buget în valoare de 2.866.166,20 lei din care 2.790.183,67 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă, 56.942,53 lei reprezintă contribuţia proprie eligibilă și 19.040 lei reprezintă contribuţia proprie neeligibilă. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, respectiv 02 decembrie 2020 – 02 decembrie 2023.

Proiectul are drept obiective îmbunătățirea și eficentizarea cadrului legislativ în vederea optimizării procesului de consultare, implementarea instrumentelor IT&C și realizarea unui sistem de videoconferință care să asigure comuincarea operativă între MDLPA și cele 41 de consilii județene.

Prin acest proiect UNCJR dorește ca procesul de consultare și comunicare dintre administrația publică centrală și cea locală să devină unul mai eficient, rapid pentru a putea promova ineteresele autorităților publice locale în cadrul procesului decizional la nivel central.

UNCJR este implicat în cinci activități și subactivități ale proiectului, respectiv: Activitatea 1. Asigurarea managementului de proiect, Subactivitatea 2.1 Asigurarea informării și comunicării publice, Subactivitatea 3.3 Elaborarea proiectului/proiectelor de acte normative incidente procesului de consultare între structurile administraţiei publice centrale și structurile asociative ale administraţiei publice locale, Subactivitatea 4.2 Realizarea și implementarea instrumentului IT&C care să asigure facilitarea comunicării între MLPDA și structurile asociative – sistem de videoconferință între MDLPA și cele 41 de consilii județene și Subactivitatea 6.1 Dezvoltarea și operaţionalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul UNCJR.