JPI Urban Europe – Inițiativa de Programare Comunā “Urban Europe” (cofinanțare prin programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene „Orizont 2020” în temeiul acordului de subvenționare nr. 101003758) a deschis cererea de propuneri de proiecte JPI Urban Europe – capacitāți de transformare urbanā 2021.

Creatā în 2010, Inițiativa de Programare Comunā (JPI) Urban Europe își propune să abordeze mai eficient dificultățile urbane europene comune, utilizând mai bine resursele publice de cercetare, dezvoltare și inovare și, astfel, să consolideze cercetarea și inovația europeană în domeniul dezvoltării urbane.

Cele 3 tematici ale cererii:
– Tematica 1: Economii circulare urbane;
– Tematica 2: Dezvoltări comunitare și ecosisteme de inovare urbană ;
– Tematica 3: Infrastructură urbană robustă și rezistentă și mediu construit.

O zi de informare virtuala privind aceasta cerere va fi organizata la 18 februarie a.c. Toate detaliile cererii se regăsesc în fișa de prezentare din anexă.

Bugetul total al cererii: 18.400.000 €; cofinantare de pâna la 90%.

Eligibilitate: centre de cercetare, universitāți, administrațiile publice urbane (cum ar fi instituțiile/administrațiile publice regionale, județene și locale, municipalitățile și organizațiile acestora, furnizorii de infrastructură și servicii), consumatorii, companiile (IMM-uri, companii de utilități publice, de exemplu, în domeniul aprovizionării cu energie, ale altor sisteme locale de aprovizionare și eliminare, furnizorii de infrastructură și servicii, dezvoltatori imobiliari, investitori, furnizori de administrare a facilităților, actori din domeniile energiei, amenajării teritoriului și planificării transporturilor, autoritățile de transport, antreprenori și inovatori), societatea civilă (de exemplu, organizații locale și comunitare, organizații neguvernamentale, organizații non-profit, comunități urbane/locuitori) din Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Franța, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia.

Data limitā pentru depunerea aplicațiilor: 15 aprilie 2021 (faza preliminarā); 23 septembrie (proiectul definitiv)