Astăzi, 17 decembrie 2021, la sediul Guvernului, Adrian – Ioan Veștea președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) – președinte al CJ Brașov, împreună cu Emil – Radu Moldovan, prim-vicepreședinte UNCJR – președinte al CJ Bistrița-Nasăud, Marius Oprescu secretar general UNCJR – președinte al CJ Olt și Iulian Dumitrescu, președinte al CJ Prahova au participat la întâlnirea de lucru cu prim-ministrul României, Nicolae – Ionel Ciucă, Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila – Zoltán.

UNCJR  a prezentat propunerile pentru Proiectul de buget pe anul 2022 și s-au agreat următoarele:

–         sumele de echilibrare pentru bugetele județelor, vor crește și se fundamentează ca valoare minimă de 350 de lei pe cap de locuitor, pentru anul 2022 față de 250 de lei pe cap de locuitor, cât este în prezent;

–        Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, alocate pentru finanțarea cheltuielilor pentru drumuri județene vor crește în anul 2022 la 1 miliard lei,  față de 420 milioane lei cât este în anul 2021, din care suma de 600 de milioane se va asigura prin proiectul de buget pe anul 2022, cu angajamentul că diferența de 400 de milioane lei va fi asigurată la prima rectificare;

–        Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (asistență socială și protecția copilului) se vor asigura în procent de 90% din bugetul de stat și 10% din bugetul propriu al județului, din valoarea standardelor de cost calculate conform H.G. 426/2020;

–        Până la sfârșitul lunii ianuarie 2022 se vor elabora și aproba normele pentru aprobarea procedurii privind încasarea redevenței obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, astfel vor crește veniturile bugetelor locale din cotele încasate reprezentând redevențe din concesionare;

–        Până în luna mai a anului 2022 se va elabora și aproba, prin modificare a H.G. 426/2020, actualizarea standardelor de cost pentru finanțarea asistenței sociale și protecția copilului, corelat cu standardele de calitate și evoluția prețurilor, în funcție de care se calculează sumele alocate pentru finanțarea activității de asistență socială.

De asemenea, s-a agreat ca în cursul anului 2022 să se elaboreze și să se aprobe Codul finanțelor publice locale prin care să se stabilească repartizarea cotelor din impozitul pe venit pe unități administrativ teritoriale, criteriile de echilibrare pentru bugetele locale, analiza privind cuantumul impozitelor și taxelor locale, astfel încât să se asigure o predictibilitate în fundamentarea bugetelor, și nu modificarea în fiecare an, prin legile anuale ale bugetului de stat, a cotetelor din impozitul pe venit și criterilor de echilibrare.

UNCJR mulțumește Guvernului României că a înțeles nevoile autorităților publice locale, fiind un partener al acestuia în dezvoltarea comunităților locale.

 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înființată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, ce reuneşte toate consiliile judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR are scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale.

_____

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Adrian-Ioan Veștea

președinte UNCJR / președinte CJ Brașov

Tel. 0721 242 727

[email protected]

https://www.uncjr.ro