Agenţia Europeană Executivă pentru Cercetare (REA) de la Bruxelles, prin mandatul de gestiune primit din partea Comisiei Europene, a deschis în cadrul programului european „Orizont Europa” cererea de propuneri de proiecte „O societate rezilientă la dezastre pentru Europa”.

Finanţarea face parte din Clusterul 3 al programului „Orizont Europa” 2021-2027, „Securitate civilă pentru societate”, şi are ca bază legală programul de lucru al Comisiei 2023-2024 pentru această componentă.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor de proiect: 23 noiembrie 2023.

Buget estimativ: 27,5 milioane EUR.

Entităţi eligibile: universități și institute de cercetare, în special, în domeniile securității cibernetice, cercetării şi inovării pentru securitate, tehnologiilor informației și comunicațiilor, inteligenței artificiale, științelor sociale și umaniste; industrie și IMM-uri din domeniile menţionate; organizații europene de standardizare; ministere, autorități naționale și locale; agenții, autorități de frontieră și vamale, autorități de securitate pentru managementul crizelor, autorități de protecție civilă; servicii de urgenţă, spitale, centre medicale; ONG-uri de prim răspuns; infrastructura critică.

Prezentările zilelor de informare din perioada 27-28 iunie a.c. sunt disponibile pe această pagina:

Platforma pentru căutare de parteneri deschisă pentru această cerere şi accesibilă de pe pagina oficială menţionată mai sus are deja la data prezentei note de informare circa 90 de propuneri de colaborare din majoritatea ţărilor eligibile ale programului.