Comisia Europeană a deschis până la 23 februarie 2023 consultarea publică „Trecut, prezent şi viitor privind programele cadru pentru inovare şi cercetare europeană, 2014-2027” – „Orizont 2020” şi „Orizont Europa”.

Această iniţiativă își propune să culeagă opiniile organizațiilor de cercetare, întreprinderilor, organizațiilor de consumatori, precum și organizațiilor neguvernamentale, autorităților publice și ale altor părți interesate cu privire la programele „Orizont 2020” și „Orizont Europa”, cel de-al optulea și cel de-al nouălea Program-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare.

Consultarea are cinci secțiuni care vizează, printre altele, şi următorul plan strategic „Orizont Europa” (2025-2027) ce aduce în prim-plan provocările societale viitoare așteptate să modeleze activitățile de cercetare și inovare ale Uniunii în viitor, punctele forte și punctele slabe ale sistemului european de cercetare și inovare, misiunile Uniunii, parteneriatele europene și sinergiile cu alte programe ale Uniunii (aspecte de interes şi pentru autorităţile publice locale şi judeţene); ultima secţiune se concentrează pe lecțiile-cheie învățate și pe mesajele pentru viitor.

Chestionarul consultării este disponibil în engleză, franceză şi germană pe pagina oficială:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027

Contact direct la Comisia Europeană pentru întrebări specifice: [email protected]

Răspunsurile vor fi tratate anonim, nicio informaţie privind datele personale ale participanţilor la chestionar nu va fi publicată. Participanţii au opţiunea să răspundă în totalitate sau doar parţial la consultare, în funcţie de informaţiile pe care le deţine, experienţă şi interes.