În urma anunțului făcut de președinta von der Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii, Comisia a adoptat pe 14 octombrie 2021 propunerea sa oficială pentru desemnarea anului 2022 drept „Anul European al Tineretului”. Europa are nevoie de viziunea, angajamentul și participarea tuturor tinerilor pentru a construi un viitor mai bun care să fie mai verde, mai favorabil incluziunii și mai digital. Prin această propunere, Europa depune eforturi pentru a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune pentru viitor. Comisia publică, de asemenea, cel mai recent raport al UE privind tineretul, care oferă o imagine de ansamblu asupra situației tinerilor europeni din perspectiva educației, formării, învățării, ocupării forței de muncă și participării civice și politice.

Prin intermediul „Anului European al Tineretului”, Comisia, în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autoritățile regionale și locale, precum și cu părțile interesate și tinerii înșiși intenționează:

  • să onoreze și să sprijine generația care a făcut cele mai mari sacrificii în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranțe, forță și încredere în viitor, prin evidențierea modului în care tranziția verde și cea digitală oferă perspective și oportunități reînnoite;
  • să încurajeze toți tinerii, în special pe cei cu mai puține oportunități, pe cei proveniți din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate sau care aparțin unor grupuri vulnerabile, să devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive;
  • să promoveze oportunitățile oferite tinerilor de politicile UE, cu scopul de a sprijini dezvoltarea personală, socială și profesională a acestora. „Anul European al Tineretului” va merge mână în mână cu punerea în aplicare cu succes a instrumentului NextGenerationEU în ceea ce privește oferirea de locuri de muncă, oportunități în materie de educație și formare de calitate; precum și
  • să se inspire din acțiunile, viziunea și cunoștințele tinerilor pentru a consolida și a revigora în continuare proiectul comun al UE, pe baza Conferinței privind viitorul Europei.

Comisia elaborează în prezent programul său de activități și toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte ideile și propunerile. În zilele următoare va fi lansat un sondaj dedicat pe Portalul pentru tineret. În colaborare cu alte instituții ale UE, cu statele membre, cu organizațiile societății civile și cu tinerii, Comisia va organiza pe tot parcursul anului o serie de activități la nivel european, național, regional și local și va lua în considerare noi inițiative. Domeniul de aplicare al activităților va acoperi aspecte care afectează în principal tinerii, urmând prioritățile evidențiate de obiectivele pentru tineret, cum ar fi egalitatea și incluziunea, sustenabilitatea, sănătatea mintală și bunăstarea, precum și locurile de muncă de calitate. Acestea vor implica tineri din afara UE. Comisia le solicită statelor membre să desemneze câte un coordonator național responsabil cu organizarea participării lor la „Anul European al Tineretului”.

Propunerea Comisiei va fi dezbătută acum de Parlament și de Consiliu, ținându-se seama de avizul Comitetului Economic și Social European și al Comitetului Regiunilor. Se preconizează că evenimentele și activitățile vor demara în luna ianuarie.

Totodată, timp de cel puțin 8 săptămâni (15 octombrie – 15 decembrie 2021), Comisia Europeană a deschis o perioadă de formulare de observații accesibilă oricărui cetățean european sau oricărei entități interesate de subiect. Toate observațiile primite vor fi sintetizate de către Comisie și prezentate Parlamentului European și Consiliului în vederea integrării acestora în dezbaterea legislativă. Observațiile primite vor fi publicate pe pagina de web oficială: „Anul European al Tineretului” (2022).

Anii Europeni au scopul este de a sensibiliza opinia publică față de anumite subiecte, de a încuraja dezbaterile și de a schimba mentalități. În acest sens, deseori, proiectele locale, naționale și transfrontaliere care abordează tema aleasă pentru anul respectiv beneficiază de finanțare suplimentară. De asemenea, prin intermediul anilor europeni, instituțiile UE și guvernele naționale transmit un mesaj politic puternic și își iau angajamentul de a ține cont de tema în cauză în elaborarea politicilor viitoare. În unele cazuri, Comisia Europeană poate propune o nouă legislație în domeniul respectiv. Anul 2021 a fost desemnat „Anul European al căilor ferate” cu scopul de a promova moduri de transport ecologic și de a neutraliza criza climatică.