Comisia Europeană (CE) anunță autoritățile locale, județene şi regionale şi alte părți interesate care doresc să organizeze un eveniment colateral (side-event) cu prilejul manifestării Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor”(EWRC), ediția a 20-a (10 -13 octombrie 2022), că cererea pentru candidaturi este deschisă până la 30 iunie 2022.

Evenimentele de tip side-event ar trebui să se refere la prioritățile tematice ale acestei ediții și trebuie organizate în format hibrid sau digital, între 10 octombrie și 10 noiembrie 2022. Partenerii sunt încurajați să-și organizeze evenimentele sub formă de ateliere sau sesiuni de informare pentru a evidenția impactul politicii de coeziune asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, pentru a discuta despre provocările pentru Europa aduse de invazia rusă în Ucraina și rolul-cheie jucat de tineretul european în construirea unei Europe mai ecologice, mai incluzive și mai digitale.

Aplicația online, pentru depunerea aplicației, este disponibilă în secțiunea „Side-event”, pe pagina web a evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor”. Pentru informații detaliate cu privire la modul de organizare a unui eveniment colateral, puteți consulta „Cererea pentru evenimente colaterale 2022”.

Organizatorii anunță că va fi selectat un număr limitat de aplicații.

Se va acorda prioritate propunerilor care au membri ai Comitetului European al Regiunilor ca organizatori sau vorbitori sau care implică politicieni locali și regionali, inclusiv tineri politicieni şi consilieri locali pentru afaceri europene.

„Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor” este cea mai mare manifestare organizată de Comisia Europeană şi Comitetul European al Regiunilor dedicată politicii regionale şi urbane şi, implicit, inițiativelor locale favorabile unei dezvoltări sustenabile în folosul comunităților şi al cetățenilor.