Comunitatea de practică C4T – platformă comunitară care urmărește să sprijine teritoriile de coeziune pentru a utiliza mai bine fondurile UE pentru tranzițiile de sustenabilitate – a lansat cererea de exprimare a interesului pentru experţi externi. Aceştia vor avea rolul de a contribui la obţinerea rezultatelor dorite prin iniţiativa „C4T GROUNDWORK” – noua asistență tehnică dedicată coeziunii pentru tranziții durabile.

Acest apel de exprimare a interesului vizează asistența tehnică în mai multe domenii tematice aliniate cu obiectivul C4T, inclusiv: eficiența energetică și emisiile de gaze cu efect de seră, energie regenerabilă, adaptarea la schimbările climatice, apa și managementul durabil al apei, economia circulară și economia eficientă din punct de vedere al resurselor, protecţia și conservarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi.

Toate detaliile şi formularul pentru manifestarea interesului sunt disponibile pe pagina oficială a DG Regio disponibile aici.

Contact pentru întrebări adresate organizatorilor: [email protected]