Comisia Europeană pune la dispoziţia celor interesaţi fonduri pentru reducerea deşeurilor provenite din alimentaţie, bani ce pot fi accesaţi prin cererea de propuneri de proiecte „Risipa alimentară pentru părțile interesate 2023 – Granturi pentru părțile interesate pentru a îmbunătăți măsurarea risipei de alimente și pentru a ajuta la implementarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile lor”.

„Piaţa unică” 2021-2027 este programul prin care se finanţează această cerere.

Baza legală a cererii:

Context

În Uniunea Europeană (UE), aproximativ 59 de milioane de tone de deșeuri alimentare sunt generate anual, cu costuri asociate estimate la 132 de miliarde de euro. Alimentele sunt risipite de-a lungul întregului lanț de aprovizionare: la fermă, în procesare și fabricare, în magazine, în restaurante și cantine și acasă.

UE a implementat un Plan de acțiune dedicat pentru a reduce pierderile și risipa de alimente începând cu 2016, inclusiv acțiuni de reglementare și nereglementare. De exemplu, Comisia a înființat Platforma UE privind pierderile și risipa de alimente (FLW) în 2016, cu scopul de a sprijini toți actorii în definirea măsurilor necesare în acest domeniu, pentru împărtășirea celor mai bune practici și evaluarea progresului înregistrat în timp. Platforma a elaborat Recomandări-cheie de acțiune în prevenirea risipei alimentare, abordând acțiunile solicitate de actorii publici și privați în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente (decembrie 2019).

În 2020, Comisia a prezentat „Strategia UE de la fermă la consumator”, care urmărește să facă sistemele alimentare echitabile, sănătoase și ecologice. Reducerea deşeurilor de alimente și a risipei este o parte integrantă a planului de acțiune al Strategiei, care solicită Comisiei să propună până la sfârșitul anului 2023 obiective obligatorii din punct de vedere juridic de reducere a risipei de alimente în UE, pentru a promova progresul către obiectivul global de reducere la jumătate a risipei până 2030.

Pentru a aborda risipa alimentară de către consumatori, Comisia Europeană derulează un proiect-pilot finanțat de Parlamentul European: Forumul european privind deșeurile alimentare pentru consumatori. În acest forum, cercetătorii și practicienii lucrează împreună pentru a găsi soluții și pentru a dezvolta instrumente care să contribuie la reducerea risipei alimentare de către consumatori, care vor fi compilate într-un compendiu de „cele mai bune practici”, care urmează să fie publicat până în iulie 2023.

Această cerere de propuneri își propune să sprijine părțile interesate în crearea de acțiuni pentru a aborda risipa alimentară de către consumatori (atât în interiorul, cât și în afara casei), acoperind tipuri de iniţiative precum intervenții de schimbare a comportamentului, educație și formare, elaborarea și punerea în aplicare a prevenirii risipei alimentare. linii directoare, programe de monitorizare a risipei alimentare, campanii de conștientizare și materiale de comunicare, dar și dezvoltarea de noi modele de afaceri.

Sunt vizate, în principal, colaborări sau parteneriate cu mai multe părți interesate de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv actori-cheie, precum fermieri, producători, comercianți cu amănuntul, servicii alimentare, dar și cercetători/centre de expertiză, ONG-uri și entități publice (de exemplu, autorități locale, regionale sau naționale, instituții de învățământ etc.).

Termenul-limită  pentru depunerea aplicațiilor : 21 septembrie 2023, ora 17:00 la Bruxelles

Eligibilitate : orice entitate publică sau privată din ţările participante la program şi organizaţii internaţionale; entităţile fără personalitate juridică pot în mod excepţional participa dacă dovedesc că au capacitatea să implementeze proiectul propus.

Durata proiectului este cuprinsă între 18 şi 24 de luni, iar implementarea acţiunilor poate să înceapă de la 1 mai 2024.

Buget total disponibil : 3.000.000 EUR; se acordă o cofinanţare între 100.000 şi 300.000 EUR/proiect.

Contact direct pentru detalii şi întrebări, Agenţia executivă europeană petru sănătate şi digital (HADEA): [email protected]

Pagina oficială a cererii de pe portalul unic “Funding and Tender Opportunities” oferă toate detaliile necesare pentru depunerea unei aplicaţii.