Comisia Europeană, prin Consiliul European pentru Inovare şi Agenţia Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, a deschis o cerere de propuneri de proiecte prin programul european „Piaţa unică” 2021-2027, componenta pentru IMM-uri (COSME).

Titlul cererii: „Ecologizarea IMM-urilor din economie socială și a antreprenorilor din ecosistemul de proximitate și economie socială prin cooperare transnațională”.

Context: În conformitate cu prioritățile Comisiei Europene pentru 2019-2024, acțiunile propuse în cadrul componentei pentru IMM-uri din programul „Piața unică” (SMP) pentru 2022 vizează stimularea antreprenoriatului și consolidarea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din UE. Aceste acțiuni vor sprijini, de asemenea, IMM-urile în redresarea post-COVID-19 și vor facilita tranziția verde și pe cea digitală în diferitele ecosisteme industriale. 99,9% dintre companiile din ecosistemul „Proximitate & Economia Socială” (P&SE) sunt IMM-uri, o parte semnificativă fiind microîntreprinderi și start-up-uri. Acest ecosistem angajează 22,9 milioane de oameni și reprezintă 6,54% din valoarea adăugată a UE (791 miliarde EUR), conform Comunicării Comisiei Europene.

Propunerile depuse în cadrul cererii de propuneri trebuie să se concentreze pe:

1) oferirea de sprijin financiar direct pentru consolidarea capacităților și instruire;

2) furnizarea de servicii de consultanță și activități de sprijin tehnic legate de finanțarea, incubarea, accelerarea și extinderea proceselor și activităților de sustenabilitate.

Bugetul disponibil: 6.000.000 EUR; se va acorda o sumă cuprinsă între 750.000 EUR şi 1.000.000 EUR/proiect. Costurile vor fi rambursate la ratele de finanțare stabilite în Acordul de Grant (100% pentru costurile pentru acordarea de sprijin financiar terților și 90% pentru toate celelalte categorii de costuri).

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 14 februarie 2023, ora 17:00 la Bruxelles.

Eligibilitate: entităţi publice şi private din statele membre ale UE şi ţările participante la program, aşa cum este menţionat în lista oficială, şi organizaţii internaţionale; alte entități pot participa în alte roluri ale consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care oferă contribuții în natură etc.

Propunerile trebuie depuse de către un consorțiu de solicitanți (beneficiari, entități neafiliate) care îndeplinește următoarele condiții:

  • are cel puțin șase entități independente din cel puțin trei țări eligibile diferite;
  • are cel puțin un intermediar al economiei sociale pentru fiecare țară participantă implicată în consorțiu;
  • are minimum una și maximum două organizații de sprijin active la nivelul UE, cum ar fi federații, membri sectoriali și asociații sau rețele care reprezintă entități din economia socială (detalii, în textul oficial al cererii).

Contact direct pentru detalii şi întrebări: [email protected]; întrebările care nu privesc chestiuni IT trebuie trimise până la 7 februarie 2023 şi să menţioneze referinţa cererii (SMP-COSME-2022-SEE).