În perioada 19-21 martie 2024 au loc, la București, lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) prezidate de președintele CJ Olt, Marius Oprescu, în calitate de secretar general al uniunii.

Evenimentul a adus alături peste 45 de reprezentanți ai consiliilor județene, iar ca invitați au participat prim-ministrul României, Ion-Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Guvernului României, Marian Neacșu, vicepreședintele Senatului, Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian – Ioan Veștea, ministrul Finanțelor, Marcel-Ioan Boloș, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Elena Intotero, ministrul Educației, Ligia Deca, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă,secretarul de stat la Cancelaria Prim-Ministrului, Adeline Dan, secretarul de stat din cadrul ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Luminița Zezeanu, secretarul de stat din cadrul ministerului Sănătății, Tiberius-Marius Brădățan.

În cadrul acestui eveniment, s-au discutat aspecte esențiale legate de provocările cu care se confruntă județele din România, precum descentralizarea activităților de tineret, sport și educație, asigurarea surselor de finanțare necesare pentru competențele transferate către județe, impactul măsurilor privind salarizarea personalului din domeniul sănătății, asistenței sociale și alte sectoare bugetare asupra bugetelor județelor, eficiența decontării proiectelor finanțate prin PNRR, dar nu numai.

Președintele CJ Olt și secretar general al UNCJR, Marius Oprescu a deschis evenimentul și a evidențiat importanța dialogul deschis între reprezentanții administrației publice centrale și președinții consiliilor județene.

Prezența dumneavoastră astăzi aici ne confirmă rolul important pe care președinții consiliilor județene l-au avut de-a lungul  timpului. Sunt multe lucruri de rezolvat pentru administrația publică județeană și apreciem dialogul pe care îl avem cu Guvernul și Parlamentul României.

a precizat Marius Oprescu, președinte CJ Olt și secretar general al UNCJR.

Prim-Ministrul României, Ion-Marcel Ciolacu a amintit importanța continuării procesului de descentralizare deoarece în teritoriu se pot identifica cel mai bine problemele cu care se confruntă cetățenii și tot acolo se pot rezolva cel mai rapid. De asemenea a reiterat importanța dialogului consiliilor județene cu administrația publică centrală.

De la nivelul Guvernului vă asigur de întreaga mea susținere și vă mulțumesc pentru munca și eforturile pe care președinții consiliilor județene le depun zi de zi pentru dezvoltarea și bunăstarea populației județelor care v-au acordat încrederea.

a precizat Prim-Ministrul României, Ion-Marcel Ciolacu.

Viceprim-ministrul Guvernul României, Marian Neacșu a evidențiat importanța consolidării colaborării cu UNCJR și celelalte structuri asociative ale administrației publice locale. Această colaborare este esențială pentru asigurarea unei administrații eficiente și a unei dezvoltări echilibrate.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian Ioan Veștea a discutat despre modalitățile prin care se pot valorifica oportunitățile existente pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor publice prin investiții în infrastructură precum proiectele finanțate prin PNDL și Programul „Anghel Saligny” care marchează pași concreți către dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Salut determinarea cu care președinții Consiliilor Județene din întreaga țară lucrează pentru îmbunătățirea vieții românilor și sunt deschis la noi idei și proiecte care să ne conducă spre o Românie mai prosperă. Cât timp am condus UNCJR am pus bazele unui parteneriat solid pentru o Românie dezvoltată!

a precizat Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminsitrației, Adrian Ioan Veștea

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a apreciat nevoia de eficientizare a cheltuielilor bugetare.

 În anul în care avem cea mai mare pondere a investițiilor în PIB de până acum este esențial să contăm pe expertiza președinților de consilii județene în identificarea nevoilor reale ale comunităților locale. Țin să vă mulțumesc pentru că ați înțeles că suntem într-un proces în care statul trebuie să fie exemplu și înainte să avem pretenții față de mediul de afaceri, să fim noi cei care reducem din cheltuielile publice şi utilizăm mai eficient banul public.

a precizat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Ministrul Educației, Ligia Deca a precizat faptul că pe parcursul anului 2023, UNCJR s-a dovedit un partener de încredere în demersul Ministerului Educației de a crește accesul tuturor copiilor la educație și de a crește calitatea actului educațional prin investiții în infrastructura educațională și dotările aferente din fonduri externe nerambursabile.

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Elena Intotero a prezentat modul concret prin care se poate face descentralizarea direcțiilor județene de familie și tineret.

Am toată deschiderea și vă ofer tot sprijinul meu pentru ca descentralizarea acestor structuri să aibă loc cât mai repede și cât mai lin posibil. De asemenea, vă mulțumesc pentru implicare și efort privind implementarea Garanției pentru Drepturile Copilului – fie că vorbim de depunerea de proiecte pentru construcția centrelor de zi prin PNRR, extinderea programului de masă caldă în școli sau transportul școlar.

precizat Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Elena Intotero

Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipa a amintit faptul că direcțiile județene pentru sport din cadrul Agenției Naționale trebuie transferate integral, activiatate, personal și patrimoniu în administrarea consiliilor județene din 1 iulie 2024.

Noi am început demersurile acestei descentalizări încă din anul 2013, iar în prezent este supusă analizei în comitetul interministerial pentru realizarea transferului serviciilor.

a precizat președintele Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipa.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înființată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, fără scop lucrativ, ce reuneşte toate consiliile judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR are scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale.