OPORTUNITATI

Wifi pentru comunitatile locale din UE - cerere de propuneri de candidaturi 2018 - Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 2014-2020Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) a Comisiei Europene anunta lansarea unei cerere de propuneri de candidaturi a programului european „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014 -2020, componenta Telecom – retele de telecomunicatii transeuropene. Comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată "Conectivitate pentru o piață unica digitala competitiva - Spre o societate europeana de tip gigabit", stabileste o viziune europeana privind conectivitatea internetului pentru cetateni si întreprinderi pe piata unica digitala si anunta o serie de masuri posibile pentru îmbunatatirea conectivitatii in Europa. Aceste masuri includ o schema de sprijin pentru a încuraja furnizarea accesului gratuit la WiFi în spatiile publice interioare sau în aer liber (de exemplu, sedii ale administratiilor publice, scoli, biblioteci, centre de sanatate, muzee, parcuri publice si piețe).   Titlul cererii: „Promovarea conectivitatii la internet în comunitatile locale: WiFi4EU”; Masura propusa prevede un mecanism simplu de finantare pentru instalarea de puncte de acces fara fir locale.   Initiativa WiFi4EU este o schema de sprijin pentru furnizarea de acces la Internet de înalta calitate locuitorilor si vizitatorilor în centrele de viata publica locale. Se asteapta ca aceasta conectivitate wireless locala gratuita si fara conditii discriminatorii sa contribuie la reducerea decalajului digital, în special în comunitatile ramase în urma din punctul de vedere al alfabetizarii digitale, inclusiv în zonele rurale si în locurile îndepartate. Ea ar trebui sa îmbunatateasca accesul la serviciile online care sporesc calitatea vietii în comunitatile locale, facilitând accesul la servicii precum e-sanatate si e-guvernare, sa permita crearea de noi oferte de incluziune digitala cum ar fi cursurile de utilizare a computerelor si a internetului si sa promoveze dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii locale inovatoare în domeniul produselor si al serviciilor digitale.   Bugetul total al cererii: 17.745.000 €; prin prezenta cerere de propuneri, se va acorda un grant simplificat, sub forma unei sume forfetare (bon valoric). În cadrul prezentei cereri de propuneri se anticipeaza acordarea unui numar orientativ de 1.183 de bonuri valorice. Bonul valoric WiFi4EU se utilizează pentru a finanta oricare dintre urmatoarele actiuni:

    Crearea unei retele Wi-Fi noi, Modernizarea unei retele Wi-Fi publice existente, Extinderea unei retele Wi-Fi publice existente.
  Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 iunie 2018. Vor fi acceptate candidaturi în toate limbile oficiale ale UE.   Eligibililtate: Sistemul WiFi4EU va fi deschis organismelor din sectorul public - de obicei municipalitati locale, biblioteci, centre de sanatate, etc. Acesta va finanta costurile echipamentelor si instalatiilor (puncte de acces la internet), în timp ce beneficiarul va plati pentru conectivitate (abonament la internet) în ordine a echipamentului timp de 3 ani.

Autoritatile locale vor fi încurajate sa îsi dezvolte si sa promoveze propriile servicii digitale în domenii precum e-guvernare, e-sanatate si e-turism printr-o aplicatie dedicata.   ANEXA

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe