OPORTUNITATI

Politica de coeziune - cerere de propuneri de proiecte 2018, masura de sprijin a Directiei generale Politica Regionala si Urbana din cadrul Comisiei EuropeneDirectia generala „Politica Regionala si Urbana" din cadrul Comisiei Europene a deschis recent cererea de propuneri de proiecte 2018  care vizeaza sprijinirea actiunilor de informare privind politica de coeziune a UE, care este furnizata prin intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) si Fondul Social European (FSE). În acest sens, pot participa proiectele care abordeaza impactul unuia dintre aceste trei fonduri într-o regiune. Propunerile prezentei cereri ilustreaza si evalueaza rolul politicii de coeziune în realizarea prioritatilor politice ale Comisiei Europene si în abordarea provocarilor actuale si viitoare pentru UE, statele membre, regiunile sale si nivelul local. Eligibilitate: mass-media, organizatii non-profit; universitati si institutii de învatamânt; centre de cercetare si grupuri de reflectie; asociatii de interes european; entitati private; autoritati publice (nationale, regionale si locale), cu exceptia autoritatilor responsabile cu punerea în aplicare a politicii de coeziune   Data limita pentru depunerea propunerilor: 28 iunie 2018 Bugetul total al cererii: 5.000.000 €; 80% din totalul costurilor eligibile. Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe