OPORTUNITATI

Lansarea noului fond pentru cooperare regionala transfrontaliera si transnationala - granturile EEA si ale Regatului Norvegiei, prima cerere de propuneri

Ministerul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene si Spatiul Economic European (SEE), respectiv Misiunile Islandei si Liechtenstein-ului pe langa Uniunea Europeana au lansat la 24 ianuarie a.c., la Bruxelles, noul fond pentru cooperare regionala, parte a Granturilor SEE si norvegiene (EEA Grants and Norway Grants).  
 
Granturile SEE si norvegiene reprezinta contributia financiara acordata de Norvegia, Islanda si Liechtenstein pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si pentru consolidarea relatiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene.
 
Desi finantarea majoritara a SEE si a Regatului Norvegiei este adaptata spre initiative nationale si cooperare bilaterala între tarile donatoare si tarile beneficiare, fondul de finantare pentru cooperare regionala vizeaza consolidarea cooperarii transfrontaliere si transnationale între cele 3 tari donatoare, 15 tari beneficiare si 10 state care nu sunt membre ale UE.
 
Fondul de 34,5 milioane € sprijina cooperarea sub forma schimbului de cunostinte, a schimbului de bune practici si a consolidarii capacitatilor în cadrul sectoarelor prioritare ale granturilor SEE si Norvegiei pentru perioada 2014-2021:
• inovare, cercetare, educatie si competitivitate;
• incluziune sociala, ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor si reducerea saraciei;
• mediul, energia, schimbarile climatice si economia cu emisii reduse de carbon;
• cultura, societate civila, buna guvernare, drepturi si libertati fundamentale;
• justitie si afaceri interne.
 
15 milioane € sunt puse la dispozitie în cadrul primei cereri de propuneri. Se preconizeaza ca proiectele vor începe în 2019.
Termenul limita pentru prima etapa a procesului de depunere a candidaturilor (doar o nota de concept în engleza) este 1 iulie 2018. Pentru candidaturile evaluate pozitiv dupa prima etapa, data limita pentru prezentarea întregii propuneri este 15 decembrie 2018.
 
Cofinantare:
 
Consortiul este obligat sa asigure cofinantarea proiectului. Rata de interventie financiara a granturilor SEE pentru aceasta cerere se stabileste în functie de statutul membrilor consortiului, individual, dupa cum urmeaza:
- organizatiile neguvernamentale: pâna la 90% din cheltuielile eligibile (pâna la 50% din cofinantarea necesara poate lua forma contributiilor în natura sub forma de munca voluntara);
- parteneri de proiect cu statut de universitati si organizatii de cercetare: pâna la 90% din cheltuielile eligibile;
- toti partenerii experti din statele donatoare: pâna la 100% din cheltuielile eligibile;
- alte entitati: pâna la 85% din cheltuielile eligibile.
 
Proiectele sprijinite trebuie sa fie de cooperare regionala transfrontaliera sau transnationala si sa implice mai multi parteneri si activitati în diferite tari. Entitatile eligibile trebuie sa aplice ca un consortiu format din organizatii din cel putin trei tari eligibile.
 
Entitatile din tarile donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia), statele membre ale UE si organizatiile internationale pot participa la proiecte ca parteneri de expertiza.
 
Tari eligibile:
  Bulgaria
  Croatia
  Cipru
  Cehia
  Estonia
  Grecia
  Letonia
  Lituania
  Malta
  Polonia
  România
  Portugalia
  Slovacia
  Slovenia
  Ungaria
 
  Albania
  Belarus
  Bosnia si Hertegovina
  Macedonia
  Moldova
  Muntenegru
  Rusia
  Serbia
  Turcia
  Ucraina
 
Partenerii eligibili la proiect pot fi entitati, organizatii publice sau private, comerciale sau necomerciale, organizatii neguvernamentale si medii academice cu personalitate juridica, incluzând, dar fara a se limita la:
· municipalitati, organizatii detinute sau partial detinute de municipalitati, asociatii ale municipalitatilor;
· regiuni, organizatii detinute sau partial detinute de regiuni, asociatii de regiuni;
· unitati ale administratiei centrale, organizatii partial finantate de unitati guvernamentale centrale, entitati publice;
· organizatii ale societatii civile, organizatii non-profit, întreprinderi sociale, asociatii de interes ale persoanelor juridice, fundatii;
· companii;
· cooperative (productie, locuinte, consumatori);
· parteneri sociali (sindicate, asociatii sectoriale, asociatii patronale, camere de comert si industrie), etc.
 
Sursa oficiala de informare si detalii:  https://eeagrants.org/ regionalcooperation

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe